Portal fortificat

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Camp

Municipi: Prades

Adreça: Carrer de la Muralla, 27

Descripció:
Portal d'entrada al nucli antic per l'est, un dels dos portals que es conserven actualment. Està situat al costat de l'església. Presenta arc adovellat i matacà superior.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Portal

Estil: Gòtic

Datació: S. XIV-XV

Localització: Nucli històric Prades, al costat de l'església de Santa Maria

Descripció:

Portal d'accés a la vila per l'est, al costat de l'església de Santa Maria la Major. El conjunt del portal està realitzat en la pedra vermella característica de la població, mentre que l'arcada d'entrada de mig punt adovellada és d'un altre tipus de pedra. A la part superior presenta un matacà afegit en un moment posterior, característic de les fortificacions d'estil renaixentista.

Notes històriques:

El portal és una de les restes que es conserven del conjunt emmurallat de la ciutat edificat al voltant del segle XIV. Tant les muralles com el Castell van ser enderrocades al 1651 per ordre del governador castellà de Tarragona amb el suport dels pobles de la comarca, després d'ocupar la vila.

Tipus: BCIN

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Llibre de Prades. Prades (Reus), 1982.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació

Adreça: Carrer de la Muralla, 27

Telèfon: 977 86 80 18 (Ajuntament)

Fax: 977 86 81 97 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.prades.es

Adreça electrònica: ajprades@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.309461], [0.988360]