Casa Pau

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Terra Alta

Municipi: Prat de Comte

Adreça: C/Major, 4

Descripció:
La Casa Pau és un habitatge curiós. De planta molt allargada presenta dues façanes, la principal que dóna al carrer Major, i és la que ens mostra les plantes d'habitatge, i la façana posterior que és d'alçada menor, ja que el nivell del carrer és més elevat, i que es utilitzada com a magatzem.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Rsedidencial. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVIII-XIX

Localització: Nucli urbà

Descripció:

La casa Pau és un habitatge entre mitgeres, que presenta una planta molt allargada i té dues façanes, la principal que dóna al carrer Major. L'edifici està bastit amb paredat i ens mostra tres plantes amb balcons. Destaca sobre el conjunt la gran finestra que hi ha a les golfes. La façana posterior de l'edifici té menys alçada perquè el nivell del carrer és més elevat i a l'utilitzar-se com a magatzem també és la part més feta malbé. De totes maneres conserva la seva fusteria original al balcó superior, amb barrots i passamans treballats.  Actualment l'edifici està reformat. S'han rehabilitat les façanes i la coberta,. S'ha tret la finestra de les golfes i el balcó de la segona planta de la façana principal. També s'han reduït les obertures de les golfes de la façana posterior.

 

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/Major, 4

Telèfon: 977 428 284 Ajuntament

Fax: 977 428 285 Ajuntament

Lloc web: http://www.pratdecomte.altanet.org

Adreça electrònica: cfosch@pratdecompte.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.983476], [0.405318]