Castell de Pratdip

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Baix Camp

Municipi: Pratdip

Adreça: Carrer del Castell

Descripció:
Recinte fortificat situat a la part més alta de la població deshabitat des del segle XVII, va servir de fortí durant les guerres carlines.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Gòtic

Datació: S. XIII-XIV

Localització: A la part més alta del nucli històric de Pratdip

Descripció:

En l'organització del poble medieval de Pratdip segurament tingué molta importància el castell, les restes del qual són encimbellades dalt d'una roca a l'extrem meridional de la població. El poble s'organitzà, però, sobretot, en relació amb l'església i restà tancat rere uns portals. Actualment, del castell no en resta gairebé res, tret d'unes quantes parets que, dalt d'un turó, delimiten un espai; foren fetes, però, ja en una època molt tardana.

Notes històriques:

No es coneixen gaires secrets de l'antigor. Evidentment, formava conjunt amb la vila, fortificada. Segons Del Arco, la fundació de Pratdip data dels temps de la restauració cristiana. Consta positivament que Pratdip, a uns 225m d'alçada, al peu del Montredon i de la serra de Llaberia, va pertànyer a la baronia d'Entença - capital Falset; per raó d'aquesta circumstància, senyor d'aquest castell ho fou el comte de Prades i, en la mateixa línia possessòria, el duc de Cardona. En extingir-se els senyorius, Pratdip seguia essent propietat del duc de Cardona i, també, duc de Medinacelli. El lloc de Pratip és conegut des de mitjan segle XII, quan la seva església parroquial apareix en la butlla papal d'Anastasi IV del 1154. Del castell i la vila, en tenim poques referències. Va pertàner a la baronia d'Entença, que primer estigué en mans dels Castellvell i més tard dels Entença (a partir del 1244) dels quals prové el nom. El 1324 Jaume II adquirí l'esmentada baronia i el mateix any la uní al recentment creat comtat de Prades. El comtat de Prades, juntament amb el seu annex, la baronia d'Entença, va esdevenir durant el segle XV de la casa ducal de Cardona. Per vincles successoris, el comtat de Prades i la baronia d'Entença passaren el 1663 als ducs de Medinaceli que foren els darrers senyors del castell i la vila de Pratdip. Ha estat recentment restaurat rescatant-lo de l'estat de ruïna en què es trobava.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Carrer del Castell

Telèfon: 977 566 388

Fax: 977 56 62 10 (Ajuntament)

Lloc web: www.pratdip.cat

Adreça electrònica: turisme@pratdip.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.050150], [0.871842]