Torre de defensa i portal de cal Capet

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Camp

Municipi: Pratdip

Adreça: Carrer del Portal

Descripció:
Torre de defensa d'origen medieval sobre el portal. És l'únic que es conserva del nucli antic. Formava part del recinte emmurallat. Va servir de presó d'aquí que també se l'anomeni "la Presó".

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIV-XVI

Localització: Nucli històric de Pratdip

Descripció:

Torre de planta quadrada feta en paredat, recentment restaurada. Conserva els merlets a la part superior, així com un matacà a la part interior, posteriorment afegit. La torre no és massissa, sinó que a la part inferior obre un portal amb arc de mig punt.

Notes històriques:

Considerem que el Portal data del segle XIV. Sobreeixint de l'antic clos, l'escampall de cases féu altres contorns al petit pujol i serpentejà abaltit vers el Pla de la Creu. Hom encara anomena Cases Noves les de la banda de la font i del carrer d'Allà, les quals inicien un aïllament al peu del castell, per la banda de la Nevera. Dins i fora del vell traçat, gairebé tots els edificis s'han renovat i molts rumbegen balcons.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Carrer del Portal

Telèfon: 977 566 388

Fax: 977 56 62 10 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.pratdip.cat

Adreça electrònica: turisme@pratdip.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.051109], [0.871162]