Casa Gran

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Querol

Adreça: A la carretera de Santes Creus a Vilafranca.

Descripció:
Es tracta d'un edifici de planta rectangular, amb planta baixa i pis, precedit d'un jardí.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia.

Estil: Romànic - Gòtic.

Datació: Medieval.

Localització: Situada a prop de l'ermita de Valldossera.

Descripció:

La Casa Gran es troba situada al NE de la comarca de l'Alt Camp, a prop de l'ermita de Valldossera. Es tracta d'un edifici de planta rectangular, amb planta baixa, pis i coberta de teula.

L'accés a l'habitatge es realitza per un jardí a través del qual s'arriba a la porta principal, d'arc de mig punt. Aquesta façana mostra a més, al primer pis, una finestra geminada i una galeria d'arcs de mig punt que fa cantonada.

L'element més remarcable de l'interior del conjunt és el vestíbul, on una estructura formada per quatre grans arcs de pedra que descarreguen sobre una columna central genera un ampli espai al voltant del qual es distribueixen diverses dependències i d'on arrenca l'escala d'accés al primer pis.

Altres elements d'interès són l'embigat de fusta de roure i el conjunt d'arcs que deixen veure la transició entre el mig punt i l'ogiva.

Notes històriques:

La manca de dades sobre l'origen de la Casa Gran (nom que probablement no correspon al que tenia inicialment) no en permet una datació exacta.

Tanmateix, els elements constructius conservats situen la primera etapa d'edificacions en l'Edat Mitjana.

Ja dintre del segle XX, la Casa Gran fou adquirida per la família Amat, i s'hi van fer obres de remodelació (galeria del primer pis, ...) per habilitar-la com a segona residència.

Actualment el conjunt és propietat de la Caixa d'Estalvis del Penedès, que s'encarrega de la seva conservació a l'espera de donar-li un nou ús.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: A la carretera de Santes Creus a Vilafranca.

Telèfon: 977 638 288 (ajuntament)

Fax: 977 639 244 (ajuntament)

Lloc web: http://www.querol.oasi.org

Adreça electrònica: jperez@querol.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.407968], [1.468503]