Castell de Montagut

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Alt Camp

Municipi: Querol

Adreça: Per una pista asfaltada des de Querol

Descripció:
Castell situat al cim del turó de Montagut, documentat des del segle X.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Castell.

Estil: Romànic.

Datació: Segle X.

Localització: Al sud-oest del nucli urbà de Querol.

Descripció:

Actualment nomé es poden veure algunes restes de murs, conservats entre la vegetació ocupa el turó de Montagut.

Notes històriques:

La història d'aquest castell està molt vinculada amb els de Querol i Pinyana per la seva proximitat.

La primera referència d'aquest castell data de l'any 990, on Sendred de Gurb donà tots els alous que tenia en el terme dels castells de Montagut, Querol i Pinyana al monestir de Sant Cugat.

L'any 996, Sendred i la seva muller Matresinda, vengueren els castells abans esmentats a Hug de Cervelló, que el va cedir al seu fill Bonfill el 1018.

El domini eminent d'aquests castells era dels comtes de Barcelona, així queda relatat el 1023, quan la comtessa Ermessenda atorgava una sèrie de castells al seu fill Berenguer Ramon com a garantia de pau.

Durant els segle XI i XII els Cervelló feren jurament i homenatge de fidelitat al comte de Barcelona per aquest castell i d'altres veïns.

A mitjan segle XII, els Montagut eren els castlans, que el tenien pels Cervelló.

L'any 1193 Guerau Alemany de Cervelló llegà aquest castell, entre altres béns, al seu fill Ramon Alemany. Set anys més tard, el rei Pere I cedia els castells de Montagut, Pontils i Montclar a Berenguera de Querol, vídua de Guerau Alemany V de Cervelló.

L'any 1360, el rei Pere III incorporà la jurisdicció d'aquest castell a la Corona. Tres anys més tard, el mateix monarca vengué el mer imperi i altres drets a Ramon Alemany de Cervelló.

L'any 1516, Joan d'Armengol, baró de Rocafort de Queralt, comprà la baronia de Montagut als Cervelló.

L'any 1706, el rei-arxiduc Carles III concedí el títol de comte de Montagut a Antoni d'Armengol i d'Agulló.

A l'inici del segle XIX n'eren senyors la família Saiol.

Tipus: BCIN - Monument històric. 1344-MH.

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català.

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Ruïna.

Bibliografia:

VV.AA.. Els castells catalans. Barcelona: Rafael Dalmau Ed., 1971.

Catalunya Romànica, Volum XXI. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

 

Accés: Fácil.

Condicions de visita: A l'aire lliure.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Per una pista asfaltada des de Querol

Telèfon: 977 638 288 (ajuntament)

Fax: 977 639 244 (ajuntament)

Lloc web: http://www.querol.oasi.org

Adreça electrònica: jperez@querol.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.406658], [1.421906]