Castell de Pinyana (El Castellot)

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Alt Camp

Municipi: Querol

Adreça: De la carretera T-213, al quilòmetre 33 surt un camí carreter que porta fins al castell

Descripció:
Restes del castell anomenat popularment el Castellot, construïdes sobre una penya allargada que s'alça, al sud de Querol, al vessant de la muntanya de Montagut.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Castell.

Estil: Romànic.

Datació: Segles XI-XIII.

Localització: Al sud de Querol.

Descripció:

El castell de Pinyana es troba situat damunt d'un cim, que funciona com una defensa natural. Es tracta d'una penya d'uns 70 metres de llarg, de nord a sud, i d'un màxim d'uns 20 metres d'amplada. L'entrada devia ser a l'extrem meridional, i a tot el voltant hi havia la fortificació natural de l'espadat, a la qual s'afegia la defensa s'una muralla que cloïa tot el recinte.

Actualment només es conserven part dels murs, una torre de planta circular i les restes de la capella de Santa Maria de Pinyana, de planta rectangular i volta de canó amb un ample arc de mig punt. El castell es pot datar cap al segle XI, tot i que amb modificacions d'època medieval tardana. La capella correspon a la fi del segle XI.

Notes històriques:

La primera referència d'aquest castell data de l'any 990, quan Sendred de Gurb donà tots els alous que tenia en els castells de Montagut, Querol i Pinyana, al monestir de Sant Cugat del Vallès.

Posteriorment, el 996, Sendred de Gurb i la seva muller, Matresinda, vengueren els mateixos castells abans esmentats al seu germà Hug, que fou el primer membre del llinatge dels Cervelló.

L'any 1018, Hug de Cervelló cedí aquest castell al seu fill Bonfill.

L'any 1023 la comtessa Ermessenda donà, com a garantia de pau al seu fill, Berenguer Ramon I, una sèrie de castells, entre ells el de Pinyana.

L'any 1112 Ramon Berenguer III, comte de Barcelona, cedí els castells de Querol i Pinyana a Guerau Alemany III de Cervelló, el que vol dir que els comtes tenien el domini superior i els Cervelló eren feudataris.

L'any 1269, el monjo Hug de Cervelló comprà totes les castlanies d'aquest castel. Més tard, el 1274, Berenguer Alemany de Cervelló cedí l'usdefruit a l'abat Gener del monestir de Santes Creus.

L'any 1360, el rei Pere III prometé al monestir de Santes Creus, que mai alienaria les jurisdiccions d'aquest terme.

L'any 1480 els Cervelló cediren els darrers termes que tenien en aquest lloc a l'esmentat cenobi.

Tipus: BCIN - Monument històric. 1338-MH.

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català.

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Ruïna.

Bibliografia:

Els castells catalans, Barcelona: Rafael Dalmau, 1971.

Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1978.

Inventari d'esglésies, Barcelona: Arxiu Gavin, 1980.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Catalunya Romànica, Vol. XXI.  Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

 

Accés: Difícil.

Condicions de visita: A l'aire lliure.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: De la carretera T-213, al quilòmetre 33 surt un camí carreter que porta fins al castell

Telèfon: 977 638 288 (ajuntament)

Fax: 977 639 244 (ajuntament)

Lloc web: http://www.querol.oasi.org

Adreça electrònica: jperez@querol.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.406951], [1.393508]