Església de Sant Jaume de Valldecerves

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Alt Camp

Municipi: Querol

Adreça: És al costat de la casa de Valldecerves, a l'extrem nord-est del terme municipal.

Descripció:
Petita església romànica lligada a una de les masies més notables del terme, cal Valldecerves.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici de culte. Ermita.

Estil: Romànic.

Datació: Segle XII.

Localització: Des de la carretera T-213, després de passar el nucli d'Esblada, cal agafar un trencall a mà dreta que condueix a Valldecerves

Descripció:

La capella de Sant Jaume es troba integrada dins el conjunt de Cal Valldecerves. Es tracta d'una petita església de planta rectangular, una sola nau, coberta amb volta de canó i acabament en absis semicircular. Es cobreix amb teulada a un vessant.

La porta, reformada i resolta amb llinda, s'obre a la façana sud, que és totalment llisa, sense ornamentació, com les altres façanes llevat de la façana absidal.

Tanmateix, sí és possible observar l'absis, que presenta arcuacions llombardes entre lesenes, formant cinc plafons, en els quals les arcuacions s'han reduït a un sol arc entre les lesenes. Hi ha finestres atrompetades, una al plafó central i una altra oberta al plafó situat més al migdia.

Es tracta d'un tipus peculiar de decoració que es retroba en comptades esglésies catalanes del segle XI. L'aparell és de carreu irregular, a penes treballat, disposat en filades uniformes i irregulars.

Notes històriques:

L'origen de la capella de Sant Jaume es troba en època medieval. Aquesta petita església té una història molt desconeguda, lligada a una de les masies més notables del terme.  Hi ha gran manca de notícies medievals sobre l'indret. Tanmateix, el topònim de Valldecerves ja apareix en un document del 1156, en el qual el comte Ramon Berenguer IV confirmà al monestir de Santa Maria de Valldaura l'Espluga d'Ancosa, amb la intenció que la comunitat cistercenca de Valldura s'hi establís. Entre els límits de l'alou d'Ancosa que va rebre Santa Maria de Valldaura hi havia "les roques de Valldecerves".

Malhauradament no es tenen referències directes sobre l'església de Sant Jaume. Fou una simple capella de la parròquia de Querol, dins del terme de l'església sufragània de Sant Jaume d'Esblada.

La senzillesa de la construcció i les seves característiques formals la situen en el context de l'estil romànic, possiblement del segle XII. L'edifici ha estat restaurat els darrers anys.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

Esglésies romàniques catalanes. Col·lecció de materials,. Barcelona: 1977.

Inventari d'esglésies, Barcelona: Arxiu Gavin, 1980.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Catalunya Romànica, Vol. XXI. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Culte.

Adreça: És al costat de la casa de Valldecerves, a l'extrem nord-est del terme municipal.

Telèfon: 977 638 288 (ajuntament)

Fax: 977 639 244 (ajuntament)

Lloc web: http://www.querol.oasi.org

Adreça electrònica: jperez@querol.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.466603], [1.485383]