Església de Santa Maria de Valldossera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Alt Camp

Municipi: Querol

Adreça: Carretera de Santes Creus a Pontons

Descripció:
L'església està formada per un edifici de planta rectangular, d'una sola nau, amb absis pla i coberta de teula a dues vessants.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Barroc.

Datació: Segle XVII (1685).

Localització: Situada a la partida de Valldossera, en l'extrem sud-oest del terme de Querol.

Descripció:

L'església de Santa Maria de Valldossera és un edifici de planta rectangular, d'una sola nau, absis pla i coberta de teula a dues vessants. La nau es cobreix amb volta de canó amb llunetes. L'interior és pintat de blanc, amb les parts corresponents als arcs faixons, les pilastres de suport i la línia d'imposta pintades de groc.

Exteriorment l'església presenta dos cossos annexos, un a cada banda, amb coberta de teula a una vessant. La façana, de composició simètrica i molt simple, mostra, centrada, una porta d'accés adovellada d'arc de mig punt amb brancals de pedra formats per carreus encoixinats. A la clau de l'arc figura la data del 1685. Damunt la porta es conserva un rellotge de sol pintat, la resta de l'arrebossat i pintura de la façana ha desaparegut en l'actualitat.

La façana es corona amb un campanar d'espadanya amb dos nivells d'obertures.

Notes històriques:

L'existència d'un santuari on actualment es troba l'església de Santa Maria és documentada el segle XII en relació amb l'adquisició del lloc pel monestir de Santes Creus (1162), tot i que probablement la construcció se situaria en un moment anterior.

L'actual edifici de l'església fou bastit l'any 1685. El 1869 es traslladà la seu parroquial de Montagut a Valldossera.

Durant la Guerra Civil de 1936-1939, l'església va patir destrosses considerables, com la pèrdua del retaule, deteriorament de la imatge de la Mare de Déu, gòtica del segle XIII, etc.

Recentment l'edifici ha estat obejecte d'una restauració (canvi de teulada, pintura interior, ...) amb la finalitat de garantir-ne la conservació, amenaçada per l'escàs ús, degut fonamentalment al despoblament del nucli.

De tota manera, s'hi van fent obres de manteniment, i s'hi realitza l'aplec anual.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

FORT I COGUL, E. El Llibre de Valldossera. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1968

Gran Enciclopèdia Catalana.  Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1978

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Inventari d'esglésies. Barcelona: Arxiu Gavín, 1980.

Santa Maria de Valldossera. Col·leció de goigs "Santa Eulàlia", 1975.

Les valls de Gaià, del Foix i de Miralles.  Reus: Marian Roca, 1934.

 

Accés: Fàcil.

Condicions de visita: Concertada.

Ús i funció actual: Culte. Església.

Observacions:

S'hi celebra missa a les 10 del matí del 3er. diumenge de mes. 

Adreça: Carretera de Santes Creus a Pontons

Telèfon: 977 638 288 (ajuntament) / 977 688 452

Fax: 977 639 244 (ajuntament)

Lloc web: http://www.querol.oasi.org

Adreça electrònica: jperez@querol.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.400636], [1.472981]