Esteles funeràries al cementiri de Querol

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cementiris

Comarca: Alt Camp

Municipi: Querol

Adreça: C/ de Santa Maria

Descripció:
Es tracta d'un conjunt de cinc esteles funeràries situades damunt de la tanca perimetral del cementiri.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Esteles discoïdals

Estil: Medieval

Datació: Edat Mitjana

Localització: A la part superior de la tanca del cementiri

Descripció:

Una estela funerària és una pedra - de vegades una peça cerámica - la funcionalitat de la qual és senyalitzar un enterrament i possiblement, també un cementiri.

Un dels tipus més freqüents a l'edat mitjana és el discoidal, amb una part superior per ser vista, de forma rodona, el disc, i una part inferior, per clavar-la al terra, el peu.

El cap o disc, en una o en les dues cares i de vegades el perfil, sol presentar-se decorat i, a vegades també el peu.

Es trobarien situades a la capçalera de l'enterrament i, algunes vegades, a la capçalera i peus, fins i tot combinades amb una llosa funeraria sobre la inhumació.  

Actualment es troben encastades a la part superior de la tanca del cementiri, a mode d'elements decoratius. Aquestes peces estan fetes amb pedra local, sorrenca, i les decoracions s'han gravat de forma senzilla, mitjançant un baix relleu força pla.

Dels cinc exemplar en destaca una, quant a la técnica i a la decoració, amb el perfil decorat amb un escacat en baix relleu i una decoració incisa, amb creus de diferents tipus.

Els motius decoratius són, bàsicament, la creu, amb diferents varietats: la potençada, grega, llatina, eixamplada o de Malta.

En dues peces destaca una perforació o cadolla al cap del disc, destinada a recollir aigua de pluja amb una finalitat religiosa. És el ritus de la purificació amb aigües llustrals. Es tracta d'un costum molt antic que perdurarà fins fa poc temps.

Les dimensions de les esteles són força similars, amb uns gruixos al voltant dels 11-15 cm, i un disc entre 30 i 40 cm de diàmetre. Aquestes dimensions es corresponen amb la majoria de les esteles catalanes d'època medieval.

Quant a la seva cronologia el conjunt de Querol es podria datar entre els segles XIII-XIV.

 

Notes històriques:

Les primeres esteles discoïdals catalanes es daten a partir dels segles XII i XIII, i encara que almenys una bona part són baixmedievals, també comptem amb exemplars d'època moderna, període en què decau la seva utilització.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

Catalunya Romànica. Vol. XXI.  Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

Menchon, J. "Aportació a l'inventari de les esteles del Gaià: Peces del Pont d'Armentera i de Querol", Resclosa, núm. 2, 1998.

Accés: Fàcil.

Condicions de visita: A l'aire lliure.

Ús i funció actual: Element decoratiu.

Adreça: C/ de Santa Maria

Telèfon: 977 638 288 (ajuntament)

Fax: 977 639 244 (ajuntament)

Lloc web: http://www.querol.oasi.org

Adreça electrònica: jperez@querol.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.423747], [1.399438]