Mas de les Esplugues

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Alt Camp

Municipi: Querol

Adreça: Al costat de la carretera C-37 de Santes Creus a Pontons

Descripció:
Mas format per dos cossos principals perpendiculars, de planta rectangular, coberta de teula a dues vessants i altres construccions auxiliars.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia.

Estil: Obra popular.

Localització: A l'extrem nord del terme municipal de Querol.

Descripció:

El mas de les Esplugues es troba situat a la part nord del municipi de Querol, al Clot de la Vall, a prop de Cal Valldecerves.

El conjunt és format per dos cossos principals perpendiculars, de planta rectangular i coberta de teula a dues vessants, i altres construccions auxiliars. En general les obertures són rectangulars, i el tipus d'obra emprat en la seva construcció és el paredat amb reforç de carreus a les cantonades. Els cossos principals consten de planta baixa i dos pisos, mentre que les construccions annexes són de menor alçada.

Disposa d'una capella moderna dedidaca a Sant Joan Baptista.

Notes històriques:

Els actuals propietaris del mas de les Esplugues desconeixen l'orígen i lantiguitat de l'edifici.

Encara es manté la funció agrícola original.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Masia.

Adreça: Al costat de la carretera C-37 de Santes Creus a Pontons

Telèfon: 977 638 288 (ajuntament)

Fax: 977 639 244 (ajuntament)

Lloc web: http://www.querol.oasi.org

Adreça electrònica: jperez@querol.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.470766], [1.480109]