Ca Pinyolet

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Rasquera

Adreça: C/de la Plaça, 2

Descripció:
Casal senyorial que data de finals del segle XVIII, caracteritzat per la seva façana, que està decorada amb carreus de pedra encoixinats

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVIII-XIX

Localització: Es troba a la banda sud-oest del nucli urbà de Rasquera, al costa de l'església de Sant Joan Baptista.

Descripció:

És un edifici entre mitgeres, de planta rectangular, cobert amb teulada a doble vessant i constituït de planta baixa, dos pisos i golfes. La planta baixa consta de dues portes, la de l'esquerra amb llinda i de petites dimensions i la de la dreta d'arc deprimit còncau de grans dimensions. A la primera i segona planta presenten dos balcons exempts per planta, amb les llosanes motllurades i barana de ferro. En canvi, a les golfes s'observen dues balconades amb barana d'obra. Una cornisa motllurada separa cada un dels nivells i a la part superior destaca el ràfec lleugerament pronunciat. Una placa de factura recent recorda el nom de la casa i l'any de la seva construcció, 1780. La façana està decorada amb carreus de pedra encoixinats que dibuixen diferents motius geomètrics, disposats de manera regular.

Notes històriques:

Casa recentment restaurada que fou construïda l'any 1780 com s'indica a la llinda de la porta.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/de la Plaça, 2

Telèfon: 977 409 061 Ajuntament

Fax: 977 409 321Ajuntament

Lloc web: http://www.rasquera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.rasquera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.001282], [0.597700]