Carrer del Castell i Carrer Major

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Rasquera

Adreça: : C/Castell, C/Major

Descripció:
Aquests dos carrers corresponen al perímetre del que, durant segles, va ser la vila closa de Rasquera.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval i segles XVII-XX

Localització: Es situa al centre del casc antic, envoltant la zona que antigament havia esta ocupada pel castell del que només s'ha conservat el topònim Ca Santos del Castell

Descripció:

Carrer estret, de recorregut estret i disposat en pendent. Les cases ubicades en aquest carrer són d'origen àrab. Són habitatges entre mitgeres distribuïdes en planta baixa, primer pis i golfes, amb les cobertes majoritàriament a doble vessant. Antigament presentaven arcades de mig punt i el típic arc morisc de l'Ebre, però amb el pas del temps han petit diferents transformacions. Algunes encara conserven el revestiment original fet amb terra argilosa que servia per tapar l'obra de maçoneria de l'edifici. També en alguns casos també es conserva l'ampit pintat de color blau, símbol de protecció pels maleficis de l'exterior. A l'angle sud-est de la via encara es conserva el perxe anomenat del c/ Major, 43 que s'identifica amb els accessos al castell.

Notes històriques:

Les primeres notícies sobre el castell de Rasquera daten de l'any 1153 quan Ramon Berenguer IV va fer donació del castell de la vila, les terres del seu terme, el castell de Miravet i altres possessions, als templers. Tot i que el poble es va desenvolupar al voltant d'aquest castell, a la part de Solà va anar creixent un altre nucli. Un cop l'orde dels Templers es va dissoldre les seves possessions van passar a mans dels Hospitalers. Durant la guerra del Francès el castell i la vila van ser envaïts per les tropes napoleòniques. Els carrer Castell i Major delimiten el que va ser la vila closa. Aquesta estava formada per tres portals com a mínim: el portal localitzat a Ca Piñol i Ca Joan de la Botiga; el situat al final del carrer del Pou i l'emplaçat entre Ca Julio i Ca la Modesta, també anomenat "la porta de Miravet". Aquesta vila es caracteritzava per no estar tancada per muralles sinó per les façanes posteriors de les cases del carrer Major. A part d'aquest nucli existien altres: el format pels carrers de Miravet i Hospital, el "barrio del Castillo" i el "camí de Tortosa". En aquest darrer és on se suposa se situaria la torre de vigilància anomenada del Codoñol, que es podria localitzar a l'actual carrer Baix, a la casa Codoñera. Avui en dia del castell només resta el recorregut de la vila closa pels carrers Major i Castell, nom que deriva de l'edificació existent antigament, les restes d'un possible perxe (entrada al recinte emmurallat), l'antropònim de Ca Santos del Castell i una cançó popular on es menciona el terme Castell.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

FUGUET SANS, J.: Templers i hospitalers, Barcelona, Dalmau, 1997-2005.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació. Carrer.

Observacions:

Element inclòs al Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic Típic o Tradicional, dins de las Normes Subsidiàries de Rasquera (text refós 30-05-2005).

 

Adreça: : C/Castell, C/Major

Telèfon: 977 409 061 Ajuntament

Fax: 977 409 321Ajuntament

Lloc web: http://www.rasquera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.rasquera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.001930], [0.597270]