Església de Sant Joan Baptista

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Rasquera

Adreça: Plaça de Sant Joan, 1

Descripció:
L'església de Sant Joan és una construcció del segles XVIII que es va bastir sobre una anterior, que data de l'època dels Templers.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici religiós. Església

Estil: Barroc

Datació: Segle XVIII

Localització: Es troba a la banda sud-oest del nucli urbà de Rasquera, a la plaça de Sant Joan.

Descripció:

Església d'una sola nau amb absis quadrangular i capelles laterals. La nau està coberta amb tres trams coberts per volta d'aresta delimitats entre ells per un arc toral. Aquests arcs descansen sobre pilastres decorats amb capitells corintis daurats damunt dels quals hi ha un fris i una cornisa. El tram anterior al presbiteri està cobert per una cúpula semiesfèrica de petites dimensions i no visible des de l'exterior. Les capelles laterals, obertes a la nau mitjançant un arc de mig punt, estan cobertes amb volta de canó amb llunetes que recolzen sobre les mateixes pilastres que els arcs torals de la nau i estan decorades amb el mateix fris i cornisa que es perllonga cap a l'interior de les capelles. Totes les capelles laterals, de igual altura que la nau, es comuniquen entre sí a través d'obertures allargades de mig punt realitzades als murs transversals de les mateixes. Als dos costats de l'altar s'obren altres capelles comunicades tant amb les capelles laterals com amb el presbiteri. La il·luminació de l'església és a través de les obertures rectangulars de les llunetes de les naus laterals i un ull de bou situat a la part superior de la façana principal. Als peus de la construcció i elevat per damunt de la porta es troba el cor. La façana principal està formada per una porta d'accés d'arc de mig punt adovellat emmarcat per dues pilastres d'ordre toscà sobre plint rematades per un entaulament i una cornisa, tot fet de pedra, on hi ha gravat l'any 1772. Damunt de la porta hi ha una fornícula amb la imatge del Sant i a continuació un ull de bou. La façana està coronada per un frontó amb tres obertures de petites dimensions. El campanar se situa a la banda dreta de la façana. El primer cos és de planta quadrangular i amb un rellotge a la part superior; i el segon, també de planta quadrangular, però amb els angles aixamfranats, està construït totalment amb maons i presenta una obertura de mig punt per cada costat. L'edifici es troba totalment arrebossat i pintat de blanc, a excepció dels angles i el cos superior del campanar.

Notes històriques:

Construcció de la segona meitat del segle XVIII, bastida damunt de l'antiga església edificada pels templers i que un cop desapareguda aquesta orde va passar a mans dels Hospitalers. A partir de 1760 es va acordar el dret del dotze en tots els fruits per construir una església nova, ja que l'anterior perillava. La primera pedra es col·loca el 6 de juny de 1763. L'any 1936, el govern  de la República va requisar les campanes per fondre el bronze i convertir-lo en armament bèl·lic. El 1942 es va posar de nou la campana i el 1961 una altra per aportació popular.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

FUGUET SANS, J.: Templers i hospitalers. Barcelona, Dalmau, 1997-2005

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior. A l'interior els dies de celebració

Ús i funció actual: Edifici religiós. Església parroquial

Adreça: Plaça de Sant Joan, 1

Telèfon: 977 409 061

Lloc web: http://www.rasquera.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.001257], [0.597529]