Marges de Rasquera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Rasquera

Adreça: Plana del Burgar

Descripció:
Marges de pedra seca situats per tot el terme municipal de Rasquera, especialment a l'entrada del poble. Són un exemple de la tècnica constructiva tradicional rural, que ha definit el nostre paisatge.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Arquitectura rural. Marges de pedra seca

Estil: Obra popular

Localització: Es localitzen en tot el terme municipal de Rasquera, especialment a l'entrada del poble des de la carretera T-3022 i a la plana de Burgar

Descripció:

Aquests marges es troben situats en terrenys en pendent per poder-los regularitzar. Per a la seva construcció, generalment, es fan servir pedres de diferents dimensions sense treballar, disposades irregularment i unides en sec. La seva altura varia entre mig metre i un metre, però quan més pedregosos són els terrenys més amples i alts són els marges.

Notes històriques:

Aquestes construccions, d'època indeterminada, es van fer amb la pedra que es trobava al camp i que dificultava el seu treball. Per aquest motiu el pagesos del municipi, davant la dificultat del seu trasllat, van decidir fer-les servir per fer els marges i d'aquesta manera també ajudar a evitar l'erosió de la terra.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

GIRONÈS DESCARREGA, J.: L'art de la pedra en sec a les comarques de Tarragona, Tarragona, Diputació de Tarragona, 1999.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Marges de pedra seca

Adreça: Plana del Burgar

Telèfon: 977 409 061 Ajuntament

Fax: 977 409 321Ajuntament

Lloc web: http://www.rasquera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.rasquera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.002761], [0.603829]