Perxe de Rasquera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Rasquera

Adreça: C/ Major, 43 - C/ Solà

Descripció:
Aquest perxe és una entrada a la vila closa per un dels portals de l'antiga muralla, que actualment s'ha convertit en un passadís cobert que comunica el carrer Major amb el carrer Solà

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Espais de comunicació. Portal

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Es troba a l'interior del casc antic de la vila, comunicant el carrer Major amb el carrer Solà, sota de Ca la Iaia

Descripció:

Passatge cobert per un embigat de fusta i format per dues obertures d'arc de mig rebaixat. Un d'ells està construït en pedra disposada a sardinell i l'altre arrebossat i pintat. Les parets laterals estan construïdes en pedra de dimensions variades, disposades regularment i unides amb argamassa. Des d'aquest passatge s'accedeix al número 37 del carrer Major al costat del qual hi ha un banc corregut fet de pedra.

Notes històriques:

Aquest perxe és una antiga entrada a la vila closa de Rasquera que s'articulava al voltant del castell del qual no s'han conservat restes. Les primeres notícies sobre el castell de Rasquera daten de l'any 1153 quan Ramon Berenguer IV va fer donació del castell de la vila, les terres del seu terme, el castell de Miravet i altres possessions, als templers. Tot i que el poble es va desenvolupar al voltant d'aquest castell, a la part de Solà va anar creixent un altre nucli. Els carrer Castell i Major delimiten el que va ser la vila closa. Aquesta estava formada per tres portals, com a mínim: el portal localitzat a Ca Piñol i Ca Joan de la Botiga; el situat al final del carrer del Pou i l'emplaçat entre Ca Julio i Ca la Modesta, també anomenat "la porta de Miravet". Aquesta vila es caracteritzava per no estar tancada per muralles sinó per les façanes posteriors de les cases del carrer Major. A part d'aquest nucli existien altres: el format pels carrers de Miravet i Hospital, el "barrio del Castillo" i el "camí de Tortosa".

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

FUGUET SANS, J.: Templers i hospitalers, Barcelona, Dalmau, 1997-2005.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació. Carrer.

Adreça: C/ Major, 43 - C/ Solà

Telèfon: 977 409 061 Ajuntament

Fax: 977 409 321Ajuntament

Lloc web: http://www.rasquera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.rasquera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.001966], [0.597541]