Perxe i escaletes de Ca Blai

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Rasquera

Adreça: C/De Dalt, 6

Descripció:
Aquest perxe és un passatge que es data en època medieval i que, en l'actualitat, serveix per comunicar el carrer de Dalt i el carrer Major

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Espais de comunicació. Portal

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Es troba a l'interior del casc antic de Rasquera i comunica el carrer Major amb el carrer de Dalt.

Descripció:

Passatge relativament curt cobert per una volta rebaixada arrebossada i pintada, amb tres arcs fets de maons, sota de la qual s'ubica el núm. 6 de carrer de Dalt. L'accés pel carrer de Dalt és a través d'una arcada de mig punt rebaixat bastida amb maons disposats a sardinell. En canvi, l'arc de sortida, de mig punt, pràcticament resta ocult sota del balcó de la casa ubicada just damunt del passatge. La connexió d'aquest passatge amb el carrer Major es fa mitjançant unes escales de pedra lligades amb morter que salven el desnivell existent entre el carrer de Dalt i el carrer Major.

Notes històriques:

Aquest perxe tenia la funció de comunicar el castell amb la vila closa i per tant es pot datar en època medieval.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació. Portal

Adreça: C/De Dalt, 6

Telèfon: 977 409 061 Ajuntament

Fax: 977 409 321Ajuntament

Lloc web: http://www.rasquera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.rasquera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.001739], [0.597293]