Vila Closa de Rasquera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Rasquera

Adreça: Dins del nucli urbà, a ponent i dalt d'un turó

Descripció:
El nucli antic de Rasquera està situat a la banda de ponent de l'actual nucli urbà, ja que té el seu origen al voltant del castell medieval. De fet, les notícies més antigues que tenim es remunten a mitjan del segle XII

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt urbanístic

Estil: Obra popular

Datació: Medieval i segles XVIII-XX

Localització: Es situa sobre un turó a ponent del nucli urbà de Rasquera

Descripció:

La zona on s'ubicava la vila closa era al voltant del castell del qual no es conserven restes visibles i que a l'actualitat equival al sector delimitat pel carrer Major o carrer del Castell. D'aquesta vila d'època medieval es conserven alguns dels antics accessos al castell, com el perxe del carrer Bou o de la Presó, el de Rasquera i el de Ca Blai. En relació als carrers es caracteritzen per ser estrets i en pendent, amb cases constituïdes, generalment per planta baixa, primer pis i golfes. En alguns casos, com les cases conservades al carrer Tortosa, encara es conserva el revestiment de terra argilosa original, amb restes de pintura blava com a símbol de protecció.

Notes històriques:

Les primeres notícies sobre el castell de Rasquera daten de l'any 1153 quan Ramon Berenguer IV va fer donació del castell de la vila, les terres del seu terme, el castell de Miravet i altres possessions, als templers. Tot i que el poble es va desenvolupar al voltant d'aquest castell, a la part de Solà va anar creixent un altre nucli. Un cop l'orde dels Templers es va dissoldre les seves possessions van passar a mans dels Hospitalers. Durant la guerra del Francès el castell i la vila van ser envaïts per les tropes napoleòniques. Els carrer Castell i Major delimiten el que va ser la vila closa. Aquesta estava formada per tres portals com a mínim: el portal localitzat a Ca Piñol i Ca Joan de la Botiga; el situat al final del carrer del Pou i l'emplaçat entre Ca Julio i Ca la Modesta, també anomenat "la porta de Miravet". Aquesta vila es caracteritzava per no estar tancada per muralles sinó per les façanes posteriors de les cases del carrer Major. A part d'aquest nucli existien altres: el format pels carrers de Miravet i Hospital, el "barrio del Castillo" i el "camí de Tortosa". En aquest darrer és on se suposa se situaria la torre de vigilància anomenada del Codoñol, que es podria localitzar a l'actual carrer Baix, a la casa Codoñera. Avui en dia del castell només resta el recorregut de la vila closa pels carrers Major i Castell, nom que deriva de l'edificació existent antigament, les restes d'un possible perxe (entrada al recinte emmurallat), l'antropònim de Ca Santos del Castell i una cançó popular on es menciona el terme Castell.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

CARRERAS I MARTÍ, J. [coord.]: Gran enciclopedia catalana, Barcelona, Enciclopedia Catalana S. A., 2006.

FUGUET I SANS, J.: L'arquitectura dels Templers a Catalunya, Barcelona, Dalmau Ed., 1995.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Conjunt urbanístic

Observacions:

Element inclòs al Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic Típic o Tradicional, dins de las Normes Subsidiàries de Rasquera (text refós 30-05-2005).

Adreça: Dins del nucli urbà, a ponent i dalt d'un turó

Telèfon: 977 409 061 Ajuntament

Fax: 977 409 321Ajuntament

Lloc web: http://www.rasquera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.rasquera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.001747], [0.597298]