Arcs de pedra de Can Jaumet

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Tarragonès

Municipi: Renau

Adreça: Plaça de l'Església

Descripció:
A Can Jaumet es conserven dos arcs arcs apuntats de pedra, que s'associen a una de les dependències del castell, que fins a finals del segle XIX ocupava aquest espai.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casa

Estil: Gótic

Datació: Segles XIII-XVI

Localització: Nucli històric

Descripció:

Aquets dos arcs es corresponen a una estructura gòtica pròpia dels segles XIII i XVI, que actualment han quedat integrats en Can Jaumet. Aquest fet, sumat a què l'actual plaça de l'Església és el lloc ocupat pel castell medieval fins el seu desmantellament a finals del segle XIX, ha fet que s'interpretessin els arcs com un element pertanyent a alguna de les dependències del castell, conservades en l'actual habitatge.

Notes històriques:

Les referències més antigues de la baronia de Renau, junt amb la del nucli de Peralta, es remunten a un document dl 1161. Sabem que Renau pertangué als senyors del Catllar fins que en el segle XV Sibil·la de Requesens va aportar la baronia com a dot a Dalmau de Montoliu. Els successors la van mantenir fins el 1685, quan l'àvia de Francesc Manuel de Montoliu la va vendre al ciutadà de Tàrrega Francesc Perelló. Aquest li deixà en herència a la seva muller Raimunda de Roger de Lloria, que la va llegar al seu segon marit Joan de Pinós, cavaller de l'ordre de Jerusalem, que va transformar la baronia en una comanda de l'ordre.

El final del castell es va decidir l'any 1876, quan es demanà permís a l'arquebisbat per poder treballar els dies festius amb la finalitat de treure totes les runes de l'obra del castell. Una vegada realitzat el desenrunament es va habilitar l'espai com a plaça del poble.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

CATALÀ i ROCA, P. 1973: "Castells de Peralta i Renau". Els castells catalans, IV, p. 47-49, Barcelona. 

VECIANA, J.; CORTIELLA, F. 1982: Guia de Renau (Tarragonès), Diputació de Tarragona.

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure

Ús i funció actual: Desús

Adreça: Plaça de l'Església

Telèfon: 977 62 05 32 (Ajuntament de Renau)

Fax: 977 62 05 32 (Ajuntament de Renau)

Lloc web: http://www.renau.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.renau@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.224725], [1.311160]