Barraca "Conxita del Delta"

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès

Comarca: Montsià

Municipi: Muntells, Els

Adreça: C/ Major, 36

Descripció:
Edifici bastit als anys 70 del segle XX pel governador Robert Graupera qui després la va vendre. Manté l'estructura típica de les tradicionals barraques del Delta, tot i que l'interior s'ha transformat segons les necessitats actuals.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular

Datació: 1970 - 1981

Localització: Es troba al centre del nucli dels Muntells.

Descripció:

Construcció de nova planta de 80 m2, de planta rectangular i coberta pròpia, també, de les barraques valencianes. L'interior s'ha adaptat a les necessitats actuals. Tot i això, en la seva construcció s'han emprat materials i tècniques tradicionals, amb fang pastat amb joncs i canyes. No té porxo a l'entrada i, tret de la façana principal, la resta de tancaments no tenen obertures.

Notes històriques:

Les anomenades "Barraques del Delta" són edificacions tradicionals del Delta de l'Ebre, similars a les barraques valencianes de l'Albufera, que han gairebé desaparegut en l'actualitat. Eren construccions senzilles que s'aixecaven utilitzant materials com canyes, fusta, fang o brossa que proporcionava el mateix delta, fet que suposava guardar un gran equilibri amb l'entorn natural. Tot i estar documentades ja des de l'Edat Mitjana, la seva màxima expansió correspon al període que va des de finals del s. XIX a inicis del s. XX, coincidint amb l'extensió del conreu de l'arròs. A partir de la dècada dels anys 60 del segle XX, amb la mecanització dels processos agrícoles i la millora de les condicions de vida, les barraques s'anaren abandonant progressivament fins a gairebé desaparèixer. Darrerament, però, han experimentat una mena de revifalla encapçalat per col·lectius que en promouen la seva recuperació com a element del patrimoni històric del Delta de l'Ebre. Actualment s'estan construint barraques utilitzant els mateixos materials i sistemes constructius tradicionals, si bé ara destinades a nous usos com són les segones residències, usos culturals o el creixent turisme rural de la zona. Aquesta fou construïda pel governador Robert Graupera a les darreries dels 70 del segle XX i posteriorment venuda.

Tipus: BPU

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Data disposició: Febrer 2010

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge. Segona residència.

Adreça: C/ Major, 36

Telèfon: 977 479 057 (Ajuntament)

Fax: 977 479 303 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.elsmuntells.cat/

Adreça electrònica: emd.muntells@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.670985], [0.749363]