Casa Homdedéu

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Camp

Municipi: Reus

Adreça: Raval de Sant Pere, 17-21.

Descripció:
La casa Homdedéu és un projecte de l'arquitecte Pere Caselles, caracteritzada per la seva façana neogòtica, construït el 1893-1894.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Neogòtic

Datació: 1893-1894

Localització: Nucli històric de Reus

Descripció:

És un ampli edifici entre mitgeres de planta baixa i tres pisos. La planta baixa està construïda amb pedra, i la resta de la façana és estucada imitant un aparell de pedra amb blocs de diferents tonalitats, i incorpora elements de pedra com les finestres i la tribuna. El disseny de la façana, dividida en cinc eixos verticals, és simètric i emfatitza la planta principal, l'habitatge dels propietaris, amb un tractament decoratiu més ric. La tribuna reinterpreta les formes gòtiques i s'insereix en el llarg balcó corregut amb barana de pedra treballada, finestres amb pilarets rodons rematats per capitells i arcs apuntats, com en un edifici medieval. Les finestres geminades dels extrems, neogòtiques, són decorades amb capitells esculpits, frondes, florons, pinacles i representacions d'animals fantàstics. La resta de les obertures estan emmarcades per trencaaigües d'inspiració medieval. Les mènsules del balcó del pis principal són de gran qualitat, amb motius vegetals. La façana s'acaba amb una gran cornisa correguda lobulada que reposa sobre arquets suportats per mènsules. El vestíbul conserva el tancament de vidre del cancell original, decorat a l'àcid amb les formes medievalitzants de l'exterior. A l'accés al pis principal hi ha la data d'acabament de l'edifici, 1894, i les inicials del nom del promotor, V. N., amb la grafia antiga del cognom, Nomdedéu.

Notes històriques:

Entre 1893 i 1894 Vicent Homdedéu es feu construir aquest magnífic exemple d'arquitectura neogòtica, d'acord amb l'ideal estètic del moment, que veia, en l'ús de les formes rescatades del passat medieval, una via de trencament amb l'arquitectura acadèmica establerta.

El seu interior, actualment integrat a l'establiment de restauració de la planta baixa, conserva part de la seva majestuosa decoració original. Les antigues vidrieres de la tribuna, de vidre plomat, foren substituides per vidres senzills.

Tipus: BCIL

Disposició: Acord Ple Ajuntament

Data disposició: 16/06/2005

Publicació: DOGC 16/12/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ACBC-AMR. Expedient 49/1893.

MARCH, Jordi (et al.): Arquitectura Modernista de Reus. Pragma edicions,  Reus,  2003.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Observacions:

Forma part de la Ruta Modernista de Reus.

Adreça: Raval de Sant Pere, 17-21.

Telèfon: 977 010 670 (Reus Turisme)

Lloc web: http://www.reusturisme.cat/visitar/ruta-modernisme

Adreça electrònica: infoturisme@reus.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.1545821], [1.1112479]