Casa Marco

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Camp

Municipi: Reus

Adreça: Carrer de Santa Anna, 23-25.

Descripció:
Edifici cantoner d'estil noucentista obra de l'arquitecte Pere Domènech Roura.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Noucentisme

Datació: 1926

Localització: Al tomb de ravals

Descripció:

A la casa d'Esteve Marco, Pere Domènech Roura emula les torres cantoneres amb arrencada al primer pis, tan característiques de l'arquitectura del seu pare, però no l'arriba a coronar amb tota l'ornamentació de pinacles i esferes pètries que tenia prevista al projecte original. A la frontera entre el Noucentisme i l'Art Déco, Domènech experimenta de manera valenta amb les formes geomètriques, rectangular i circular, a les plantes de cada pis de la torre angular, lluny del que havia previst al projecte, on també s'incloïa una balustrada al balcó corregut. El pis principal de la torre comparteix l'estructura de les llindes amb la tribuna de l'Institut Pere Mata, on encara hi havia capitells propers al modernisme, com a la casa Vilella. L'ornamentació, que ja ha perdut tot l'enfarfegament i cromatisme de mosaics i esgrafiats, segueix existint però de manera continguda al ferro de les balconades, en els elements petris de les llindes, i en el coronament de l'immoble.

Edifici cantoner de planta baixa i tres pisos. L'element més interessant de la façana és la tribuna cantonera, que actua com a frontissa entre les dues façanes. Encara dintre de la arquitectura noucentista, el disseny de la façana ja denota un canvi radical de gustos. Sobre el pilar cantoner de planta baixa es recolza un primer pis de la tribuna de formes quadrangulars, mentre que les altres dues plantes de la tribuna són de forma cilíndrica; la primera reposa sobre una cornisa de balcó circular i la segona ho fa sobre una cornisa quadrangular. En els vèrtexs d'aquesta cornisa se situen dos petits balcons. La façana és estucada menys a la planta baixa, on s'utilitza la pedra. La decoració ve donada pel mateix joc de volums, i per la successió de motllures i columnes que acompanyen els balcons. Al projecte original es veu que el coronament de la façana havia de ser completat per uns elements ornamentals esfèrics i uns petits pinacles sobre la tribuna.

Notes històriques:

Edifici construït al 1926 per l'arquitecte Pere Domènech Roura.

Tipus: BCIL

Disposició: Acord Ple Ajuntament

Data disposició: 16/06/2005

Publicació: DOGC 16/12/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

AHMR. Expedient 147/1926.

MARCH, Jordi (et al.): Arquitectura Noucentista de Reus. Reus: Pragma edicions, 2003.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Carrer de Santa Anna, 23-25.

Telèfon: 977 010 670 (Turisme)

Lloc web: http://www.reusturisme.cat/visitar/ruta-modernisme

Adreça electrònica: infoturisme@reus.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.156772], [1.108680]