Casa Serra

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Camp

Municipi: Reus

Adreça: Raval de Santa Anna, 32-34.

Descripció:
Edifici d'estil noucentista, construït entre el 1924 i el 1926 per l'arquitecte Joan Rubió Bellver per a l'industrial catalanista Antoni Serra Pàmies.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Noucentisme

Datació: 1924-1926

Localització: Al tomb de ravals

Descripció:

Quan estava al zenit de la seva fortuna, el farmacèutic catalanista Antoni Serra Pàmies va encarregar a Joan Rubió una sumptuosa residència amb tota la façana de pedra. Rubió ja li havia construït els laboratoris i el xalet (1911) i li havia reformat el mas d'en Perdiu (1910), modernistes. L'edifici se situa dins el corrent que els gaudinistes ocupen dins el Noucentisme, i resumeix les característiques de l'obra de Rubió, especialment el gust pel brutalisme de la pedra desbastada i el gegantisme d'algunes peces com la tribuna i el coronament. Respecte a la seva etapa modernista s'ha acentuat la geometria, s'han endurit les línies i els únics arrodoniments són el fust de les columnes, uns petits elements al remat dels trencaaigües i la decoració de la reixa d'entrada. Als espais interiors de l'edifici, molt ben conservats, hi destaca el menjador neobarroc de l'ebenista local Enric Oliva, amb pintures de Tomàs Bergadà. La façana posterior, llisa, és també netament noucentista.

Edifici de planta baixa i tres pisos, d'una època en què el modernisme havia derivat cap al noucentisme i a Europa triomfava l'art déco. La façana de l'edifici és de composició simètrica. S'ordena per tres eixos verticals. En el central s'hi situa una tribuna i un coronament en forma de frontó escalonat i en els dos laterals, els accessos als baixos i a les plantes pis, s'aplica el mateix tractament. Des de l'interior del mirador central s'obté una fantàstica panoràmica que uneix la plaça de Prim amb la de Catalunya. La façana es troba construïda tota amb pedra, combinant la pedra polida i l'escairada. La façana és dominada per una àmplia tribuna i la línia de finestres de la planta superior, on s'hi afegeix un cos elevat que recorda un treball de traceria gòtica, formant l'esglaonat del perfil superior de l'edifici. El tractament de la façana es basa en el contrast de textures entre els carreus llisos dels emmarcaments de les obertures i els abuixardats de la resta. Els interiors són d'estil decó a les estances principals. 

Notes històriques:

A l'edifici s'hi va instalar el primer ascensor de la ciutat.

Tipus: BCIL

Disposició: Acord Ple Ajuntament

Data disposició: 16/06/2005

Publicació: DOGC 16/12/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

AAVV: Ordenances del Pla Especial de Reforma del Casc Antic de Reus.

AHMR. Expedient 167/1924.

MARCH, Jordi (et al.): Arquitectura Noucentista de Reus. Reus: Pragma edicions, 2003.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Exterior.

Ús i funció actual: Habitatge. Comercial.

Adreça: Raval de Santa Anna, 32-34.

Telèfon: 977 010 670 (Turisme)

Fax: 977 01 02 10 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.reusturisme.cat/visitar/ruta-modernisme

Adreça electrònica: infoturisme@reus.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.156872], [1.108847]