Castell del Cambrer

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Baix Camp

Municipi: Reus

Adreça: Plaça del Castell, 3 A.

Descripció:
Restes del castell del Cambrer, bastit a partir del segle XII. Únic testimoni del Reus medieval, del que queden uns arcs gòtics de doble pis. En la seva primera època el castell no fou res més que una sola torre de defensa, des d'on es podia controlar els camins propers. El 1229 estava envoltat per un vall i disposava d'una barbacana i diverses edificacions.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell

Estil: Gòtic

Datació: Segle XIII

Localització: Nucli històric de Reus

Descripció:

La imatge que actualment ofereixen les restes del Castell, projectada als anys 80, es troba definida a través de dos cossos volumètricament importants i massissos revestits de pedra en els laterals que recolzen en la part central tres plantes altes totalment vidrades i que pugen per sobre d'una de les volumetries opaques. El cos central vidrat es troba penjat dels dos laterals de manera que deixa pas a un porxo d'accés. Van aparèixer restes de l'antic edifici en el seu interior. Hi ha arcades ogivals de doble pis amb forjats i teginats.

Notes històriques:

Es tracta d'una edificació que ja no conserva pràcticament elements del seu origen medieval. Fins i tot s'ha perdut la memòria popular i poca gent sap que a l'edifici de la plaça del Castell contigu a l'església prioral havia format part de l'antiga fortalesa. Es tractava del castell del Cambrer, un dels dos senyors que havien compartit el domini feudal de Reus. Les cartes de població de 1183 i 1186 parlen de bastir la fortalesa i la primera descripció coneguda és de 1229. És possible que ja existís a mitjan segle XII. Tot el conjunt està adossat a la prioral de Sant Pere. Hi hagué diversos projectes de restauració. La primera de Geroni Martorell el 1921. Altres projectes de 1950, 1963 i 1965, i el definitiu dels anys 80. S'inventa una nova façana, fent una imitació de l'arquitectura gòtica civil catalana, i tots els elements ornamentals interiors, però actualment solament es conserven els arcs apuntats interiors. L'interès del castell és bàsicament des del punt de vista històric, degut a les polèmiques suscitades pel formalisme de la restauració efectuada.

Tipus: BCIN

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ALOGUIN I PALLACH, Ramon: Guia de fortificacions de Tarragona. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Tarragona. Tarragona, 1998.
GORT, Ezequiel. El castell de Reus. Reus, 1979.
GORT, Ezequiel. El Reus medieval. Historia General de Reus, vol. I. Ajuntament de Reus. Reus, 2003.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Equipament. Arxiu Històric Municipal

Adreça: Plaça del Castell, 3 A.

Telèfon: 977 01 00 10 (Ajuntament)

Fax: 977 01 02 10 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.reus.cat

Adreça electrònica: ajuntament@reus.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.154422], [1.109565]