Estació Enològica de Reus

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Altres monuments d'arquitectura industrial

Comarca: Baix Camp

Municipi: Reus

Adreça: Passeig de Sunyer, 4-6.

Descripció:
Conjunt d'edificacions modernistes construïdes entre el 1906 i 1910 per l'arquitecte Pere Caselles Tarrats. Va ser un dels primers centres enològics d'Espanya i Europa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Estació Enològica

Estil: Modernista

Datació: 1906-1910

Localització: A l'eixample oest de la ciutat

Descripció:

Les estacions enològiques es van crear en el moment de replantació de vinya americana, després de la fil·loxera. Impulsada pel seu primer director, l'enòleg Claudi Oliveras, la de Reus va ser la més gran de l'Estat, dotada amb la tecnologia i les instal·lacions més modernes. Els edificis, construïts amb maó vist, sobre un sòcol de pedra, en l'estil modernista floral domenequià, tenen diferents alçades i usos: oficines, aules, laboratoris... En destaquen el pavelló central, que acollia els antics habitatges i oficines, de tres pisos i torratxa -on se situaven els aparells meteorològics- i la reixa de tancament, amb pilars coronats i esferes de mosaic romà. A la decoració hi destaquen els elements de la terra -raïm, magranes, olives- i els símbols monàrquics, escuts i corones que es repeteixen arreu, ja que la construcció va ser sufragada pel Ministeri de Foment durant el regnat d'Alfons XIII. Actualment acull instal·lacions de l'INCAVI i del Consell Comarcal del Baix Camp.
És un dels molts i distingits edificis aixecats per l'arquitecte municipal Pere Caselles a Reus. Acabat de construir l'any 1910, és una obra de maduresa de Caselles, si no la millor, i la de més envergadura de les construïdes. El conjunt ocupa tota una illa i consolida el passeig Sunyer com a eix d'equipaments, clau en el desenvolupament urbà del sector oest de la ciutat.

Notes històriques:

Construït entre 1906 i 1910, en territori desamortitzat del convent de Sant Joan, com a seu d'una Escola Nacional d'Agricultura. Actualment depèn de l'Institut Català de la Vinya i el Vi de la Generalitat de Catalunya. És una de les dues estacions enològiques d'anàlisi de Catalunya, juntament amb la Vilafranca del Penedès.

Tipus: BCIL

Disposició: Acord Ple Ajuntament

Data disposició: 16/06/2005

Publicació: DOGC 16/12/2005

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

AAVV: Arquitectura del Camp. Guia. Centre de documentació de la demarcació de Tarragona del col·legi
d'arquitectes de Catalunya.

MARCH, Jordi: Arquitectura Modernista de Reus. Reus, Pragma edicions, 2003.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura industrial modernista i noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tarragona, Diputació de Tarragona, 2012.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Estació Enològica. Consell Comarcal del Baix Camp

Adreça: Passeig de Sunyer, 4-6.

Telèfon: 977 32 83 32

Fax: 977 33 16 55

Lloc web: http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4458

Adreça electrònica: axelovi@gencat.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.154397], [1.101332]