La Manufacturera de Algodón

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Fàbriques

Comarca: Baix Camp

Municipi: Reus

Adreça: Carrer de Sant Serapi, 2.

Descripció:
Edifici industrial modernista anex a La Manufacturera de Algodón, el popular Vapor Vell, obra de l'arquitecte Pere Caselles Tarrats, del 1907-1908. Actualment és la seu a Reus del COAC.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial

Estil: Modernisme.

Datació: 1907-1908

Localització: Al nucli urbà.

Descripció:

La nau, que forma part d'un recinte fabril tèxtil molt més ampli, ha arribat al segle XXI com un testimoni del que va ser arquitectònicament ‘La Manufacturera de Algodón', el Vapor Vell. Es tracta d'una nau industrial rectangular d'una sola planta, amb façanes al carrer de Sant Serapi i a un pati interior, soterranis de voltes de canó i teulada de dos aiguavessos. La fita més espectacular és la portalada grandiloqüent d'accés al pati, a l'estil de les grans fàbriques barcelonines del 1900. Per sobre de la porta de reixa s'eleva un arc monumental rebaixat, construït en maó sobre mènsules de pedra cisellada, que culmina en tres merlets coronats per arcs rodons. Les dues façanes, de composició similar, tenen un sòcol de pedra carejada, el parament d'obra vista i carreus de pedra. El coronament es remata amb arquets de punt rodó amb un pinyó addicional a la façana del pati. Les reformes de l'arquitecta Fina Royo van convertir l'edifici en la seu del COAC a Reus, l'any 2006.

Tipus: BCIL, Be Cultural d'Interès Local

Disposició: Acord Ple Ajuntament. Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històricoartístic i Natural de Reus

Data disposició: 16/06/2005

Publicació: DOGC 16/12/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

MARCH, Jordi: Catàleg de l’Arquitectura Modernista de Reus. Ajuntament de Reus; Universitat de Barcelona. Reus, 2001. Document inèdit.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura industrial modernista i noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tarragona, Diputació de Tarragona, 2012.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Seu local del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Adreça: Carrer de Sant Serapi, 2.

Telèfon: 977 338 286

Fax: 977 331 046

Lloc web: http://www.coac.net/Tarragona/

Adreça electrònica: reus@coac.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.1525503], [1.1041888]