Magatzems Vilella

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Altres monuments d'arquitectura industrial

Comarca: Baix Camp

Municipi: Reus

Adreça: Carrer de Sant Esteve, 15 i 17.

Descripció:
Aquest edifici és un exemple de l'arquitectura noucentista. Tot i que el projecte apareix signat el 1919 per Pau Monguió, s'atribueix l'obra a l'arquitecte Pere Domènech Roura.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Magatzem

Estil: Noucentisme

Datació: 1913 i 1919

Localització: A l'eixample oest de la població

Descripció:

Mostra d'arquitectura noucentista encara lligada a certes solucions dels últims moments de l'arquitectura modernista amb un disseny basat en el joc de volums. Al número 15 del carrer de Sant Esteve se situa l'edifici de magatzems de planta baixa, entresòl, i dues plantes. La planta baixa i l'entresòl són construïts amb pedra, mentre que la resta de l'edifici presenta la façana estucada, menys en el sector nord i la cornisa superior, on s'utilitza l'obra vista. Només trobem decoració al coronament de l'edifici. Al sector nord de la façana un cos d'obra vista ocupa els dos pisos superiors, i és coronat per un timpà, que sobresurt en alçada respecte la resta de l'edifici. Al número 17 se situa l'edifici de planta baixa i pis destinat a magatzem. La planta baixa és construïda amb aparell de pedra. En canvi, la resta es d'obra vista, formant pilastres que emmarquen espais rectangulars reservats a plafons ceràmics, formats per peces de ceràmica vidrada. Les pilastres, que es repeteixen entre les finestres de ventilació de l'espai sota teulada, són coronades per capitells de pedra amb volutes invertides.

Alguns enigmes envolten la poc coneguda façana dels magatzems d'estil noucentista que l'exportador de fruita seca Ramon Vilella Estivill va encarregar a Pere Domènech Roura: per què aixecar una façana monumental amb tres tipus de pedra de qualitat, virtuosa fàbrica de maó, i un arquitecte de primera línia al carrer del darrere en lloc de lluir-se a la façana principal, del raval de Jesús, 44? Per què fer signar el projecte a Pau Monguió en lloc de rubricar-lo el mateix Domènech Roura? Sigui com sigui es tracta de la primera intervenció de Pere Domènech a Reus i manté una certa unitat amb la façana veïna, construïda el 1913 pel mateix promotor. És un edifici entre mitgeres de planta baixa, entresòl i dues plantes. La composició de façana es caracteritza pel frontó i el treball de maó al ràfec i a la part sud. Embelleix la façana un medalló de terracota amb l'emblema de la casa comercial -un déu Mercuri sobre el planisferi terraquï -i les inicials del seu propietari «RV».

Notes històriques:

Els plànols del projecte, del 1919, van ser signats per l'arquitecte Pau Monguió Segura, si bé l'obra s'atribueix a Pere Domènec Roura.

Tipus: BCIL

Disposició: Acord Ple Ajuntament

Data disposició: 16/06/2005

Publicació: DOGC 16/12/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

MARCH, Jordi (et al.): Arquitectura Noucentista de Reus. Reus: Pragma edicions, 2003.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura industrial modernista i noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tarragona, Diputació de Tarragona, 2012.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Exterior.

Ús i funció actual: Habitatge i magatzem

Adreça: Carrer de Sant Esteve, 15 i 17.

Telèfon: 977 010 670 (Turisme)

Lloc web: http://www.reusturisme.cat/visitar/ruta-modernisme

Adreça electrònica: infoturisme@reus.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.155395], [1.106776]