Mas Llevat

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Camp

Municipi: Reus

Adreça: Avinguda de l'Onze de Setembre, 124.

Descripció:
Mas noucentista projectat per l'arquitecte Domènec Sugrañes Gras, construït el 1924-1925.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Noucentisme

Datació: 1924-1925

Localització: Als afores de la ciutat, cap al nordest.

Descripció:

L'empresari Josep Llevat Sotorra va encarregar a Domènec Sugrañes un mas a la Munta i Baixa -on es concentraven diversos masos senyorials, dels quals han sobreviscut els Miarnau, Llevat i Sabater- mentre que aquest estava construint el xalet Loperena de Salou, amb el qual comparteix algunes analogies. El mas s'insereix dins el corrent noucentista dels deixebles de Gaudí, de qui Sugrañes va ser marmessor, amic fidel i deixeble. Precisament a l'interior del mas Llevat, Sugrañes hi reprodueix la peculiar tècnica gaudiniana dels sostres amb combinacions de volta catalana que neixen al porxo de la colònia Güell, i al pòrtic d'entrada del mas, el treball magistral del maó a les columnes que Gaudí va experimentar a les Teresianes de Barcelona. La signatura de Sugrañes en aquesta etapa no és l'herència gaudiniana sinó el domini de l'esgrafiat, que arriba al virtuosisme al Sol i Mar de Salou. Cal destacar, pel treball del ferro, la magnífica reixa d'entrada a la finca.

Edifici de l'arquitecte Domènech Sugrañes, on les formes modernistes han deixat pas a les del noucentisme. L'estructura, de volum cúbic amb planta baixa i dos pisos, té un excel·lent jardí i l'accés principal protegit per un rafal d'obra vista. La coberta és de teules vidriades a quatre vessants, i les façanes es decoren amb rics esgrafiats que representen garlandes i pèrgoles sobre les columnes salomòniques.
A l'interior del mas hem de destacar els elements decoratius arquitectònics, com les cobertes de volta estrellada, les pintures dels sostres i part del mobiliari original. Cal destacar també la caixa d'escala pel seu cobriment mitjançant voltes d'aresta complexes.

Notes històriques:

Construcció datada el 1924-1925 obra de l'arquitecte reusenc Domènec Sugrañes i Gras, deixeble d'Antoni Gaudí i qui va col·laborar amb ell en diverses obres i el va succeir com arquitecte en l'obra del temple de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest projecte és un exemple de l'adopció del nou estil noucentista per part de l'arquitecte, amb un repertori noucentista com són els esgrafiats de les façanes i els muntants de la reixa d'accés, fets per columnes dòriques.

Tipus: BCIL. Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Acord Ple Ajuntament. Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històricoartístic i Natural de Reus

Data disposició: 16/07/2005

Publicació: Generalitat de Catalunya

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

AAVV. Arquitectura del Camp. Guia. Centre de documentació de la demarcació de Tarragona del col·legi d'arquitectes de Catalunya. 1995.

MARCH, Jordi (et al.): Arquitectura Noucentista de Reus. Reus: Pragma edicions, 2003.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Equipament

Adreça: Avinguda de l'Onze de Setembre, 124.

Telèfon: 977 010 670 (Turisme)

Lloc web: http://www.reusturisme.cat/

Adreça electrònica: infoturisme@reus.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.162490], [1.112508]