Mascalvó

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Camp

Municipi: Reus

Adreça: Carretera de Salou. Partida de Mascalvó

Descripció:
Gran casalot gòtic situat als afores de la població, en el límit amb els termes de Salou i Vila-seca. Les primeres referències daten del segle XII.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia

Estil: Gòtic

Datació: Segles XII-XX

Localització: Al sud de la població, al costat de la carretera de Salou.

Descripció:

Es tracta d'un gran casalot rectangular de tres pisos d'alçada, que ha estat sotmès a diverses restauracions, però que conserva encara elements gòtics i del renaixement a la façana. Del conjunt destaca la torre amb merlets de 15m d'alçada i 5x4 m de planta tota de carreus.
La façana principal mostra un portal gòtic de pedra i un altre decorat amb motllures. A l'alçada del primer pis hi ha obertures rectangulars i d'altres de gòtiques lobulades amb mainell. Els buits de les golfes són semicirculars. La façana oest té un portal de mig punt coronada per un escut, finestres gòtiques lobulades amb mainell, i d'altres amb arpillera. Presenta una cornisa a tot l'entorn de l'edifici. La coberta és a quatre vessants de teula àrab. La torre i les arestes de la casa són de pedra natural, i la resta és de pedra revocada. Els muntants dels tancaments són de fusta. Sota les heures de la façana hi ha uns esgrafiats renaixentistes quasi perduts. La torre de planta quadrada i tres plantes, fou el primer element del conjunt.

Notes històriques:

Les primeres referències històriques són de l'any 1169. El 1401, es va edificar la capella i l'altar. L'Ajuntament de Reus en fou propietari des del 1591-1852. Al primer terç del segle XVIII s'integrà a l'angle sud-oest de l'edifici una capella dedicada a Sant Bernat; aquestes obres foren inaugurades el 1 de juny del 1738. L'Ajuntament transferí la propietat del Mascalvó a l'arquitecte Antoni Molner, que posteriorment va tenir vinculació eclesiàstica amb Vilaseca i Salou.

Tipus: BCIN

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

AAVV: BOLETÍN Arqueológico: Año LVI, época IV, gener-juliol 1956.
ALOGUIN I PALLACH, Ramon: Guia de fortificacions de Tarragona. Ed. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Tarragona. Tarragona, 1998.
AMIGÓ, Ramon: Materials per a l'estudi dels noms de lloc i persona, i renoms, del terme de Reus. Associació d'Estudis Reusencs. Reus, 1988.
CAMPS I ARBOIX, Joaquim: La masia catalana. Història-Arquitectura-Sociologia. Segona edició. Ed. PAEDOS. Barcelona, 1969. (1a ed. 1959)
FORT I COGUL, E.: Sant Bernat Calbó, abat de Santes Creus i bisbe de Vic. Monografies de Vilaseca-Salou nº7. Reus, 1979.
IGLESIES, Josep; SANTASUSANA, Joaquim: Del camp de Tarragona a l'Ebre. Reus, 1931
LIAÑO MARTÍNEZ, C.: Vila-Seca i Salou. El seu passat monumental. Monof. Nº9. Dossier Arxiu Històric COAC. Tarragona.
RIBAS I PROUS, Joan: Masos a les afores de Reus. Classificació i documentació. Document inèdit. Ajuntament de Reus, 1996.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Carretera de Salou. Partida de Mascalvó

Telèfon: 977 01 00 10 (Ajuntament)

Fax: 977 01 02 10 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.reus.cat

Adreça electrònica: ajuntament@reus.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.109297], [1.124645]