Casa Josep Serra

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Riba, La

Adreça: Plaça Major, 3

Descripció:
Casal situat a la plaça Major de la Riba.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casa

Estil: Eclecticisme

Datació: Segle XX (1949)

Localització: Dins del nucli urbà de la Riba

Descripció:

La casa Josep Serra es troba situada a la plaça Major de La Riba. És un edifici eclèctic, que pren elements del vocabulari formal de diversos estils, però que principalment s'inspira en el model del palau medieval. A la planta baixa trobem un parament de carreus emmarcant la porta d'entrada, definida per un arc ogival, i les finestres rectangulars que la flanquegen. El coronament d'aquesta part pren una forma esglaonada que s'eleva cap al centre, i que permet la col·locació del rètol "MUSEU BIBLIOTECA JOSEP SERRA I FARRÉ".

A la part superior hi ha cinc finestres que tenen com ampit la cornisa que indica el canvi de pedra a maó. D'aquesta manera s'aconsegueix una bona il·luminació de l'interior.

A la segona planta hi ha tres finestres. El coronament presenta un ràfec amb utilització de caps de biga falsos on es recolza la coberta. És remarcable el treball de relleu de la porta principal.

Notes històriques:

El fill de la Riba, Josep Serra i Farré, en morir va fer donació al poble de la Riba, i en representació seva a l'Ajuntament, de l'immoble de la seva propietat a l'actual carrer Cardenal Gomà, a fi de destinar-lo a Museu i Biblioteca, encarregant a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'estalvis la realització de totes les obres necessàries per a portar a terme el dit objectiu cultural, que sintetitza, en el testament com segueix:

"... procurant que el Museu-Biblioteca formi el millor conjunt possible amb l'objecte de què els veïns de la Riba i les persones que transitin per al poble trobin un lloc per encarrilar i fomentar la Cultura i amor a les Arts."

L'edifici fou rehabilitat per l'arquitecte Francesc Adell i Ferré, i va ser inaugurat el dia 7 d'agost de 1949 per La Caixa de Pensions, institució a la qual Josep Serra i Farré (1868-1965) havia confiat el seu patrimoni, i posteriorment va passar per cessió a l'Ajuntament de La Riba.

Gràcies a la donació particular del senyor Serra, l'edifici té la funció de biblioteca i també conté un petit museu local.

El 12 de setembre de 1954 es va ensorrar la teulada degut a un defecte de construcció.

L'any 1990 es van iniciar les obres de remodelació interior i ampliació de l'edifici, amb la incorporació d'una nova construcció a la seva banda esquerra. Hi van col·laborar la Generalitat de Catalunya, la Diputació Provinvial de Tarragona, el Consell Comarcal de l'Alt Camp i l'Ajuntament de la Riba.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 02/02/2006

Publicació: DOGC 08/05/2006

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Obert al públic

Ús i funció actual: Museu - Biblioteca

Adreça: Plaça Major, 3

Telèfon: 977 876 087 (ajuntament)

Fax: 977 876 808 (ajuntament)

Lloc web: http://www.riba.altanet.org

Adreça electrònica: aj.riba@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.318270], [1.177853]