Fàbrica de paper

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Fàbriques

Comarca: Alt Camp

Municipi: Riba, La

Adreça: C/ Cardenal Gomà, 41

Descripció:
Conjunt format per l'establiment industrial principal i dos magatzems.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici industrial. Fàbrica de paper

Estil: Obra popular

Datació: Segle XX

Localització: Part alta del nucli urbà

Descripció:

El conjunt, situat a la part del nucli, a la zona del Cap de la Riba, és format per l'establiment industrial principal i de dos magatzems, i s'estructura en diversos nivells a causa de les característiques del terreny. La part més interessant de la construcció la constitueixen els dos edificis destinats a magatzems. Són de planta rectangular i coberta de teula a dos vessants. Les obertures són allindades i presenten com a element remarcable el resseguiment de maó, motiu ornamental utilitzat també en l'acabament esglaonat de la façana i en les cantonades.

Notes històriques:

La indústria paperera va iniciar-se a la Riba durant el segle XVIII amb la instal·lació de molins de paper moderns, tot i que els precedents es troben en l'existència (documentada des del segle XIII) de diversos molins de draps. Durant els darrers anys del segle XIX i primers del segle XX, van ser creades les indústries papereres de La Riba, que substituïren els molins. Aquest conjunt presenta interès tipològic com a mostra d'arquitectura industrial del període esmentat.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 02/02/2006

Publicació: DOGC 08/05/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: No es pot visitar

Ús i funció actual: Fàbrica de paper

Adreça: C/ Cardenal Gomà, 41

Telèfon: 977 876 087 (ajuntament)

Fax: 977 876 808 (ajuntament)

Lloc web: http://www.riba.altanet.org

Adreça electrònica: aj.riba@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.316571], [1.174713]