Font de la Riba

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Alt Camp

Municipi: Riba, La

Adreça: C/ Costa Brava, 11

Descripció:
Font adossada al mur del carrer Costa Brava.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici civil. Font

Estil: Noucentista

Datació: Segle XX (1934)

Localització: A l'extrem sud-est del nucli urbà de la Riba

Descripció:

La font, adossada a un mur del carrer Costa Brava, és formada fonamentalment per una pica rectangular de pedra i cinc brolladors de marbre en forma de caps de lleó.

L'element decoratiu més remarcable del conjunt el constitueix un plafó semicircular de ceràmica emmarcat per una motllura sobresortint de pedra saldonera. El plafó representa una escena familiar de pesca, mostra de gust estètic lligat al Noucentisme.

Notes històriques:

Una data situada en una de les rajoles del plafó ceràmic de la font en fixa la construcció l'any 1934.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 02/02/2006

Publicació: DOGC 08/05/2006

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Font

Adreça: C/ Costa Brava, 11

Telèfon: 977 876 087 (ajuntament)

Fax: 977 876 808 (ajuntament)

Lloc web: http://www.riba.altanet.org

Adreça electrònica: aj.riba@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.318001], [1.178755]