Pont de la Riba

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Ponts i aqüeductes

Comarca: Alt Camp

Municipi: Riba, La

Adreça: Sota el nucli principal del poble.

Descripció:
Pont de quatre arcades de la Riba.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Pont

Estil: Obra popular

Descripció:

Pont de quatre arcades, pla i molt refet, construït amb pedra, si bé presenta alguns pegats de maons. Té tallamar i baranes, i les bases dels pont són tres pilars hexagonals amb grans carreus de pedra a la part inferior, paredat a la part mitja i maó a la part superior. Al seu damunt recolzen quatre arcs de mig punt resseguits amb dovelles de pedra, llevat del més pròxim a la farinera, que presenta resseguiment de maó. La part superior del pont ha estat decorada amb jardineres triangulars.

Notes històriques:

Aquest pont posa en comunicació les barriades d'un costat i altre del riu. Cal destacar que ha sofert també la pressió de totes les riuades: l'arcada de la banda de la Fabrica de Farines és la primera sempre de cedir. Des de la fi del segle XVIII fins avui el pont queda destruït per les riuades del 11 de juliol de 1792, per la de Sant Bartomeu del 1843, per la de Santa Tecla del 1874 i per la de Sant Lluc de 1930.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 02/02/2006

Publicació: DOGC 08/05/2006

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Pont

Adreça: Sota el nucli principal del poble.

Telèfon: 977 876 087 (ajuntament)

Fax: 977 876 808 (ajuntament)

Lloc web: http://www.riba.altanet.org

Adreça electrònica: aj.riba@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.317864], [1.179014]