Torre del Petrol

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Alt Camp

Municipi: Riba, La

Adreça: Al cim del Puig Cabrer a la Serra de Miramar.

Descripció:
Torre cilíndrica construïda al segle XIX sobre el cim del Puig Cabrer.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Torre

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIX

Localització: Al sud-est del nucli urbà de la Riba.

Descripció:

La torre del Petrol es troba situada al cim de El Puig Cabrer, a 525 metres sobre el nivell del mar. Es tracta d'una torre de guaita de forma cilíndrica feta amb pedra.

Notes històriques:

Aquesta torre va ser construïda al segle passat durant la segona guerra carlina. Va ordenar la seva construcció el comandant de La Riba, D. Manuel Orozco, qui es trobava en aquesta plaça per tal de combatre els carlins dirigits pel Nen de Prades. La seva situació estratègica responia a la necessitat de defensar el pas natural de comunicació entre el Camp de Tarragona i la Conca de Barberà.

La torre tenia dues funcions: durant el dia servia com a torre de guaita i a la nit, com a torre de senyals òptiques. El nom del Petrol li ve donat per la fama de bevedor que tenia D. Manuel Orozco, qui a l'hora de demanar aiguardent ho feia amb el nom de petroli. Un llamp va esberlar-la en temps de la guerra carlina i s'ha mantingut en aquest estat fins l'actualitat.

Aquesta torre segurament es troba al lloc on hi havia l'antic castell de la Riba, documentat l'any 1176.

Tipus: BCIN - Monument històric. 1856-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

La Torre d'en Petroli. La Crònica de Valls. Valls: 1918. 26 octubre.

La torre del Petrol. Cultura. Valls: 1975. 343 octubre.

Por qué la torre del Puig Cabré se llama del Petrol. Cultura. Valls: 1949.

Els castells catalans, Barcelona: Dalmau, 1971.

La Terra d'en Gallarí, Reus: Llib. Nacional i Estrangera, 1932.

Les valls del Gaià, del Foix i de Miralles, Reus: Imprempta M. Roca, 1934.

Accés: Regular

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Al cim del Puig Cabrer a la Serra de Miramar.

Telèfon: 977 876 087 (ajuntament)

Fax: 977 876 808 (ajuntament)

Lloc web: http://www.riba.altanet.org

Adreça electrònica: aj.riba@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.315156], [1.191254]