Casa de la Vila de Riba-roja d'Ebre

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Riba-roja d'Ebre

Adreça: Plaça de la Vila, 1

Descripció:
La casa de la vila és un gran edifici de planta quadrada que presenta planta baixa i dos pisos d'alçada, i té la teulada plana. Destaca la gran porta principal i la gran balconada que trobem a sobre de la mateixa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Ajuntament

Estil: Eclecticisme

Datació: Segle XX

Localització: Dins del nucli urbà de Riba-roja d'Ebre

Descripció:

Es tracta d'una gran construcció aïllada de planta quadrada composada per quatre crugies. L'edifici presenta planta baixa i dos pisos d'alçada i té la teulada plana. La façana principal està construïda amb carreus a la planta baixa i maçoneria als pisos superiors, i definint els nivells de forjat trobem una cornisa motllurada. La resta de façanes estan arrebossades i pintades. Afegir que la façana mostra una simetria segons quatre eixos definits pels finestrals d'arc rebaixat, que a la planta baixa són finestrals dobles. La gran porta principal està emmarcada amb pedra, i a sobre de la mateixa trobem un gran finestral amb sortida a un balcó de baranes treballades de ferro forjat. La resta de grans finestrals d'aquest primer pis es troben acabats en una barana de pedra. Destaca dins del capcer de l'edifici un escut amb corona mural de la vila.

Notes històriques:

La casa de la vila va ser reformada als anys 70: per ordre cronològic, el condicionament de les velles golfes, que s'han convertit en sala d'actes i d'estada, amb cuina, dormitoris i sala que s'habilita com a menjador; posteriorment es van fer les reformes del primer pis i de la planta baixa, que va ser l'espai de les escoles primàries.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 08/07/2005

Publicació: DOGC 13/09/2005

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

Adreça: Plaça de la Vila, 1

Telèfon: 977 416 003 Ajuntament

Fax: 977 416 404 Ajuntament

Lloc web: http://www.riba-roja.cat/

Adreça electrònica: aj.riba-roja@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.251012], [0.487778]