Casa del C/ del Castell 2-4

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Riba-roja d'Ebre

Adreça: C/ del Castell 2-4

Descripció:
La casa del carrer del Castell 2-4 és un casal situat en una posició cantonera, dividit verticalment en dos habitatges. Destaca la clau del portal de mig punt, amb una orla decorativa, que presenta gravada l'any "1771".

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVII-XVIII

Localització: Es troba entre el carrer del Castell i el carrer de la Pena

Descripció:

És un edifici cantoner dividit ,verticalment , en dos habitatges. Presenta una estructura de planta baixa, pis i golfes, i la seva teulada és a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana. Està construïda amb pedra lligada amb argamassa, excepte la façana lateral, arrebossada amb pòrtland. Amb carreus escairats vistos són realitzats els angles. La façana principal mostra les dues portes dels dos habitatges. Una de les portes és d'arc d mig punt adovellat amb una orla decorativa a la clau que mostra l'any "1771". L'altre porta és d'arc escarser arrebossat. Les finestres de tota la construcció són d'arc pla arrebossat. Les finestres que trobem al primer pis presenten sortida a un balcó de barana simple de ferro forjat i ampit motllurat. El ràfec està rematat amb una imbricació ceràmica. Les portes de la façana del carrer de la Pena són d'arc de mig punt ceràmic i brancals de pedra. Actualment estan tapiades.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ del Castell 2-4

Telèfon: 977 416 003 Ajuntament

Fax: 977 416 404 Ajuntament

Lloc web: http://www.riba-roja.cat/

Adreça electrònica: aj.riba-roja@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.251224], [0.484592]