Casa Fantxico

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Riba-roja d'Ebre

Adreça: C/ Sequer, 12

Descripció:
La Casa Fantxico és un gran casal culminat, en la part superior, per unes golfes que presenten en la façana una galeria horitzontal definida per arcs de mig punt.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVIII-XIX

Localització: Situat entre el carrer del Sequer i la plaça del Mercat

Descripció:

Es tracta d'un edifici construït de forma perpendicular al carrer,  d'aquesta manera queda tancat a banda i banda per un bastió. Presenta planta baixa, pis i golfes, amb la teulada d'una vessant. Destaquen les golfes que s'obren al pati amb una galeria horitzontal de pòrtics d'arc de mig punt arrebossats.  Des del bastió hi ha diferents entrades a la plaça del Mercat i al carrer Sequer per portals d'arc de mig punt adovellats, datats del "1807" i "1771", respectivament. Entre el primer són llegibles les paraules "casa de Fran Puig". Al costat d'aquest últim hi ha dos finestres, una de pedra carejada i l'altra amb ampit motllurat, que semblen correspondre's amb les restes de l'antiga façana. El parament dels murs és de pedra irregular lligada amb morter, on són visibles les restes de l'arrebossat original.

Notes històriques:

Pels efectes de la passada Guerra Civil, l'edifici va quedar molt deteriorat.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 08/07/2005

Publicació: DOGC 13/09/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Sequer, 12

Telèfon: 977 416 003 Ajuntament

Fax: 977 416 404 Ajuntament

Lloc web: http://www.riba-roja.cat/

Adreça electrònica: aj.riba-roja@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.252086], [0.485228]