Castell de Riba-roja

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Riba-roja d'Ebre

Adreça: C/ del Castell

Descripció:
El castell de Riba-roja va ser construït al segle XII. La seva edificació va ser, probablement, la continuació d'alguna torre de guaita més antiga, situada en aquest important lloc estratègic.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell

Estil: Obra popular

Datació: Segles XII-XIII, XVI-XVII

Localització: Part oest del nucli urbà.

Descripció:

El castell construït sobre terreny roquer que presenta dues parts diferenciades, la que havia estat habilitada com a presó i la torre. El primer cos ha estat molt transformat, trobant-se ocupat per una central elèctrica. La planta baixa s'obre amb un portal d'arc pla de pedra carejada i queda oberta al lateral del primer pis amb espitlleres. Seguidament hi ha adossat un edifici de dos nivells d'alçat on també s'observen espitlleres, que sembla correspondre's amb una construcció complementària. Des de la cantonada d'aquest, de forma semicircular, s'observa un pany de paret construït entre la roca, que es correspon amb una part murada. Aquesta arriba fins a les restes de la torre de poca alçada i de planta quadrangular, feta amb carreus escaiats.

Notes històriques:

L'any 1153 el castell s'inclou dins del domini del Castell de Miravet, aquesta és la primera referència escrita del Castell de Riba-roja. Poc després, el castell apareix vinculat a la comanda d'Ascó, en mans dels templers. Va passar a l'ordre de l'Hospital fins ben entrat el segle XIX, amb l'extinció de l'odre dels templers. Segons Dolors Cabré, el castell fou probablement la continuació d'alguna torre de guaita. Primerament va ser de l'ordre del temple i després a la de l'hospital. Segons la tradició oral, moltes pedres del castell van ser utilitzades a finals del segle XIX en construccions particulars. Cap al 1917 part de l'estructura es va aprofitar per fer-hi instal·lacions elèctriques, que ha perdurat fins als nostres dies.

Tipus: BCIL

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

AAVV.. Catalunya Romànica. El Tarragonès-El Baix Camp-L'Alt Camp-El Priorat- La Ribera d'Ebre. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: C/ del Castell

Telèfon: 977 416 003 Ajuntament

Fax: 977 416 404 Ajuntament

Lloc web: http://www.riba-roja.cat/

Adreça electrònica: aj.riba-roja@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.251509], [0.484755]