Església de Sant Bertomeu

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Riba-roja d'Ebre

Adreça: Plaça d'Espanya

Descripció:
L'església de Sant Bertomeu és un ampli edifici barroc que fou bastit pels hospitalers i acabat el 1789, segons indica la inscripció de la façana. Hi destaca l' absis poligonal, el transsepte acabat en absidioles poligonals i la cúpula sobre el creuer. Sobre la façana del temple s'alça el campanar de planta quadrada que fou acabat el 1798.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església

Estil: Barroc. Rococó

Datació: 1772

Localització: Dins del nucli urbà de Riba-roja d'Ebre

Descripció:

L'edifici presenta tres naus de planta basilical i absis poligonal. Està bastida amb carreus escairats a la façana i als angles i de paredat comú revestit amb arrebossat a la resta. A l'extrem de l'edifici es mostra el campanar de planta quadrangular i dos nivells diferenciats per una cornisa. A cada costats hi ha una pilastra amb capitells de cares humanes ,entre les que trobem, a l'alçada del segon nivell, finestres d'arc d mig punt. El campanar queda rematat amb balustrada. A l'interior, la nau està coberta per una volta de canó molt alta amb llunetes. El creuer presenta un cimbori octogonal. El transsepte està acabat amb absidioles poligonals, cobertes amb volta de creueria. Els arcs torals de la nau central descansen sobre pilars, al voltant dels quals hi ha grups de dos pilastres amb capitells corintis. Des dels pilars també arrenquen els arcs de mig punt de les capelles, cobertes amb volta de creueria. La part de l' absis queda cobert amb una volta de quart d'esfera de forma apetxinada. Als peus del temple hi ha el cor, sostingut per un arc carpanell. La il·luminació natural de la nau es fa a través de petites finestres quadrangulars situades sobre les voltes de les capelles i el cimbori, així com per una rosassa. Al centre del frontis hi ha una portalada a mode de retaule, oberta en arc de mig punt. Aquest queda presidit per dues columnes per costat, de capitells corintis, que sostenen la cornisa del segon nivell, on hi ha una fornícula amb el sant custodiada per angelets i motius vegetals. A la clau del portal hi ha inscrit l'any "1772", sobre el qual hi ha una creu templera. A banda i banda del portal hi ha dues pilastres que suporten una cornisa, des d' on arrenca la voluta central. 

Notes històriques:

Els hospitalers van bastir una nova església parroquial el 1772, amb la creu de Malta a la façana. Abans de la Guerra Civil, la torre tenia dos cossos, el superior, també quadrangular, tenia una vistosa cúpula. L'altar major, que era barroc, ha sofert diverses modificacions. Actualment, en fusta, trobem el Crist Crucificat, Santa Madrona i Sant Bartomeu, que tenia a la dreta a Sant Pere i a l'esquerra a Sant Pau, la mateixa distribució que hi havia a la façana.

L'any 2011 s'han dut a terme treballs de restauració i pintura de l'interior de l'església.  Els treballs han permés recuoerar pintures decoratives i escenes de la ida de Crist per sota de la capa de pintura blanca que recobria les parets de l'església.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 08/07/2005

Publicació: DOGC, 13/09/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

LÓPEZ, A.: Guia d'Arquitectura de la Demarcació de l'Ebre, Tortosa, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de l'Ebre, 2002.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església.

Observacions:

Es sap que entre els anys 1783 i 1792 l'ajuntament de Riba-roja havia demanat als hospitalers que reconstruïssin l'altar major i que acabessin el campanar. L'església de Riba-roja pagà a Roma el 1280, 17 sous com a dècima, per al sosteniment de les croades.

Adreça: Plaça d'Espanya

Telèfon: 977 416 003 Ajuntament

Fax: 977 416 404 Ajuntament

Lloc web: http://www.riba-roja.cat/

Adreça electrònica: aj.riba-roja@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.251678], [0.485771]