Torre de l'Abella

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Riera de Gaià, La

Adreça: Carretera de la Riera de Gaià al Catllar T-203, km 7,5

Descripció:
També denominada torre de la Vetlla i de la Vella. És una construcció de planta circular parcialment destruïda, que es troba vora la carretera T-203, i que formaria part de la línia defensiva de la frontera del Gaià, ja a inicis del segle XI.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre de guaita i comunicació

Estil: Romànic

Datació: Segles XI-XIV

Localització: Vora la carretera T-203, entre la Riera i Ardenya, a l'alçada del km 7,5

Descripció:

La torre de l'Abella conserva un alçat de fins a 7 m, construït amb carreuons i alternant en alguns trams amb aparell d'opus spicatum. Es conserva un costat de la torre, ja que part del mur perimetral ha quedat arrasat a nivell de fonament, comprovant així que el diàmetre interior és de 2,1 m i el gruix de les parets d'1,25 m. El tram superior es creu que estaria bastit en tàpia, i són visibles una sèrie de petits forats-encaixos disposats de manera regular, que servirien per encaixar bigues de fusta. Queden restes d'una volta amb forma de cúpula, que faria de coberta superior.

Donades les seves dimensions sembla que la seva tasca era únicament de vigilància. En un primer moment formant part de la frontera entre cristians i musulmans, i amb l'avenç de la línia fronterera, servint per vigilar el camí d'accés al poble.

Notes històriques:

No es tenen dades concloents de la seva data de construcció dins l'edat mitjana, donat que no s'han fet intervencions.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: BOE. 22/04/1949

Publicació: 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

ALOGUIN, R. 1998: Guia de fortificacions de Tarragona, Tarragona.

LÓPEZ, J.; DASCA, A. 1986-87:"Consideracions entorn de la torre medieval d'Ardenya", Butlletí RSAT, època V, núm. 8-9, p. 241-243.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure

Ús i funció actual: Desús

Observacions:

L'accés es fa per un camí ben arreglat que surt de la carretera que porta de la Riera a Ardenya, a mà dreta. No obstant manca senyalització i una consolidació del monument.

Adreça: Carretera de la Riera de Gaià al Catllar T-203, km 7,5

Telèfon: 977 65 50 00 (Ajuntament de la Riera de Gaià)

Fax: 977 65 52 35 (Ajuntament de la Riera de Gaià)

Lloc web: http://www.rieradegaia.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.rieradegaia@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.170618], [1.350605]