Ponts del Mas d'en Vall

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Ponts i aqüeductes

Comarca: Baix Camp

Municipi: Riudecols

Adreça: Partida de lo Davanter

Descripció:
Successió d'arcades fetes amb pedra i morter que formen un aqüeducte.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Aqüeducte

Estil: Obra d'enginyeria

Datació: S. XVIII

Localització: Als afores de la població, en el camí que porta al santuari de la Mare de Déu del Puigcerver.

Descripció:

Aqüeducte d'uns 100 metres de llarg sostingut per tretze arcades de mig punt, d'uns 3 metres de llum i fetes amb dovelles de rajoles de terracuita. On comença l'aqüeducte hi ha una bassa o dipòsit que rebia l'aigua d'un brollador. Aquesta aigua arribava a dues grans masies, amb canalitzacions de cairons.

Notes històriques:

Aqüeducte construït possiblement durant el segle XVIII per a bastir d'aigua al mas d'en Vall i al d'en Pere del Mas.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Partida de lo Davanter

Telèfon: 977 81 70 09 (Ajuntament)

Fax: 977 56 08 10 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.riudecols.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.riudecols@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.182964], [0.959675]