Museu Històric Municipal

Tipus de recurs: Museus, sales d'exposició i centres d'interpretació

Comarca: Baix Camp

Municipi: Riudoms

Adreça: Carrer de Beat Bonaventura, 73

Descripció:
Museu municipal situat als baixos de la Casa de la Cultura, amb seccions destinades a l'arqueologia, l'etnografia i la història.

Galeria d'imatges:

           

Antecedents:

L'origen del Museu és la Junta Promotora del Museu Històric Municipal, que tenia l'objectiu de recollir un fons ampli de materials arqueològics, etnogràfics i documentals per constituir un museu històric de titularitat municipal. Inaugurat el 1982 a la Casa de Cultura Antoni Gaudí i Cornet.

Tipus de fons: Arqueologia

Col·lecció:

Obres procedents de les excavacions arqueològiques i donacions de ciutadans de Riudoms. Una part de la col·lecció és de temàtica etnogràfica.

Contingut de l'exposició permanent:

Consta d'una sala d'exposició permanent on es mostren les troballes més rellevants dels jaciments arqueològics. Les peces abasten els següents períodes: paleolític, neolític, edat de bronze, època ibèrica i època romana. Les peces més importants corresponen al jaciment neolític de la Timba del Barenys i la vil·la romana de Molins Nous.

Activitats: Exposicions de fotografies, exposicions temporals

Publicacions: No   

Serveis: Visites guiades

Drets d'entrada: pagament

Accessibilitat a discapacitats: No

Horari especial:

Titularitat: publica

Altres equipaments vinculats: Casa de Cultura, Arxiu Històric

Adreça: Carrer de Beat Bonaventura, 73

Telèfon: 977 85 08 88

Fax: 977 85 12 64

Lloc web: http://www.riudoms.cat/

Adreça electrònica: museu.historic@riudoms.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.137457], [1.050845]