Casa de la Vila de Rocafort de Queralt

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Rocafort de Queralt

Adreça: C/ Sant Antoni, 27

Descripció:
L'edifici de l'Ajuntament, d'estil noucentista, està format per dos cossos de planta baixa i primer pis amb una porxada avançada. Originalment era d'un sol cos, però en una data indeterminada fou ampliat amb la construcció d'un annex idèntic, a l'esquerra de la façana.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici civil. Ajuntament

Estil: Noucentista

Datació: 1923

Localització: Nucli històric de Rocafort de Queralt

Descripció:

Els indians de Rocafort de Queralt van fer fortuna a Cuba amb el comerç del safrà a principi del segle XX i des d'allà, i alguns a la tornada, van sufragar diverses infraestructures com l'edifici de la Casa de la Vila, la portada d'aigües o el campanar. El 1923 es va edificar el primer dels dos cossos simètrics i l'altre, posteriorment. A la planta baixa hi havia les escoles, d'aquí els esgrafiats de la porxada, en parelles d'amorets que sostenen un llibre, un globus terraqui, una ploma i un paper, un compàs, una plomada de saurí i un caduceu de Mercuri, símbol del comerç. Ambdós cossos, situats entre mitgeres i encarats al nord, tenen un capcer neobarroc coronat per tres boles de pedra cadascun. La façana del cos dret, el més antic, està esgrafiada amb l'escut de la vila i filigranes ornamentals, i junts formen una balconada que configura un porxo de sis arcs i set columnes a la planta baixa. Al davant s'obre una esplanada que acaba amb una escalinata de formigó.

Notes històriques:

L'any 1913 es va enderrocar l'antic edifici de la Casa de la Vila per ubicar-hi l'escorxador. Per aquest motiu fou necessari adquirir uns nous terrenys per bastir el nou ajuntament. Les obres van començar el 1923, essent alcalde Pere Tomàs. La construcció de l'edifici original de l'Ajuntament contemplava l'ús dels baixos com a escoles, amb una aula per als nens i una segona per a les nenes, mentre que a la part superior hi havia les dependències municipals i dos pisos per als mestres.

Tipus: BCIN. Monument històric. 1955-MH

Disposició: Acord Comissió Govern.

Data disposició: 30/07/2002

Publicació: 18/09/2002

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Gual Vilà, V. 1992: Guia de Rocafort de Queralt (Conca de Barberà). Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona, p. 67-69.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Obert al públic

Ús i funció actual: Administratiu. Ajuntament.

Adreça: C/ Sant Antoni, 27

Telèfon: 977 898 034

Fax: 977 898 034

Lloc web: http://www.rocafort.altanet.org

Adreça electrònica: sj.rocafort@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.477467], [1.280762]