Castell de Rocafort de Queralt

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Rocafort de Queralt

Adreça: C/ Enric Bonet i Fabra

Descripció:
El castell de Rocafort de Queralt està citat ja en documents de mitjans del segle XII, evidenciant la seva construcció almenys ja en aquest moment. Actualment és una barreja d'elements originals i afegits, arran de la reconstrucció realitzada el 1960.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Castell

Estil: Obra popular

Datació: Segles XII - XX

Localització: Nucli històric de Rocafort de Queralt

Descripció:

Les restes conservades del castell de Rocafort corresponen a una reconstrucció realitzada als anys 1960, sobre el que havia estat l'edifici original, del qual a finals del segle XIX només quedaven els fonaments.

Notes històriques:

El primer document sobre el castell és un escrit fals datat entre el 1038 i 1058 sobre la repoblació i construcció d'un castell a Forès. Un dels límits del qual era, a migdia, "ipso reger de Rochefortis". La primera referència segura és un document de 1076 en què els comtes i germans Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II donaren el puig d'Anguera a un cert Bonfill Oliba. Entre les afrontacions del terme s'esmenta "ipso molar de ipsa Rocha". La primera menció del castell de Rocafort és de 1178, quan surt esmentat com un dels límits territorials del castell de Torlanda en la donació que en feren Bernat de Piles, la seva esposa Saurina i Berenguer Company al rei Alfons I. El 1193, en testar Berenguer de Clariana, deixà als seus fills Berenguer i Bernat tots els drets que li pertocaven sobre Santa Perpètua, Barberà, Montclar i Rocafort. A més, expressa que aquests drets li havien pervingut pel seu besavi, anomenat Guerau Guitard, que es pot identificar amb un personatge esmentat entre les afrontacions de l'alou d'Anguera l'any 1076. Al segle XIII era senyorejat per la família Queralt tal com demostra el fet que en fer testament Pere de Queralt, l'any 1265, el llegà juntament amb d'altres castells al seu fill Pere. Al segle XIV continuava el domini dels Queralt, atès que en el fogatjament de 1365-70 surt consignat com una de les possessions del noble Dalmau de Queralt. L'any 1342 n'era el castlà Berenguer de Llorac. El castell fou el centre de la baronia de Rocafort, la qual al segle XV passà als Centelles, comtes d'Oliva. El 1515 la castlania fou venuda per Maria, vídua de Joan de Biure, a Joan d'Armengol, el qual s'intitulà senyor de la baronia de Rocafort. Aquesta romangué en poder dels Armengol fins a l'inici del segle XIX, que mitjançant una aliança matrimonial passà als Peguera, marquesos de Foix, els quals retingueren el títol de barons de Rocafort fins l'any 1881. El 1886 només restaven del castell els fonaments de la primitiva construcció.

L'estat actual del castell és fruit de la reconstrucció de la fortalesa que féu Juli Bonet i Ninot els anys 1960.

Tipus: BCIN. Monument històric. 1393-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

Gual Vilà, V. 1992: Guia de Rocafort de Queralt (Conca de Barberà). Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona.

Català Roca, P. (dir.) 1990: Els castells catalans, vol. IV, Barcelona.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: No es pot visitar

Ús i funció actual: Civil. Habitatge

Observacions:

Per a la seva construcció es van reaprofitar pedres procedents del despoblat de Torlanda.

Adreça: C/ Enric Bonet i Fabra

Telèfon: 977 898 034

Fax: 977 898 034

Lloc web: http://patrimoni.serviconca.org/monuments/detall.php?id=1039

Adreça electrònica: aj.rocafort@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.477467], [1.280762]