Arc de Berà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Tarragonès

Municipi: Roda de Barà

Adreça: Carretera N-340. Km 1183

Descripció:
L'Arc de Berà és un dels monuments més coneguts de la Catalunya romana. Situat en el traçat de la Via Augusta (que passava per sota del seu portal), es troba a uns 20 Km de l'antiga T`qrraco. Construït amb grans carreus, consta d'un cos central situat sobre un podi decorat per falses pilastres amb capitells corintis que emmarquen l'arc pròpiament dit. Aquest destaca per motllures a l'arquivolta i a les impostes. Amida 12,28 m d'alçada per 12 m d'amplada i 2, 34 m de gruix, mentre que l'amplada del portal és de 4,87 m. Del cos superior original només se'n conserva l'arquitrau, mancant el fris, la cornisa i l'àtic.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Arc de Triomf.

Datació: Finals del segle I aC.

Localització: Carretera N-340 al seu pas per Roda de Bàrà

Descripció:

L'arc de Berà és un arc de triomf romà que presenta l'estructura i la composició característiques dels arcs de triomf d'un sol arc: dos cossos de forma rectangular, iguals, units per un arc, damunt dels quals reposa un entaulament amb arquitrau, fris i cornisa de coronament. És una construcció de gran simplicitat formal. Els elements decoratius estan situats a les impostes interiors sobre les quals reposa l'arc, i a les pilastres estriades adossades als cossos laterals. Aquestes pilastres, que descansen sobre un sòcol sobresortint i es rematen amb capitells corintis,  que simulen sostenir l'entaulament superior. Només quatre d'aquests vuit capitells són originals. Les dimensions de l'arc de triomf, bastit amb grans carreus de pedra local, són de 12'28 m d'alçada total per 12 m d'amplada i 2'34 de gruix. Les mides de l'arcada 10'14 m d'alt per 4'87 m d'ample. La carretera de Barcelona a Tarragona passava per sota l'arc, tot seguint el traçat de l'antiga Via Augusta, fins ben entrat el segle XX. L'any 1937, després  dels treballs de millora viària realitzats en aquesta zona, la carretera es va bifurcar, creant un espai, creant-se la configuració d'una plaça centrada pel monument, que d'aquesta manera queda més protegit i ofereix una perspectiva més bona.

Notes històriques:

D'acord amb la següent inscripció: EX TESTAMENTO L. LICINI L.F. SERG. SURAE CONSERATUM. durant molt de temps s'ha datat aquest monument a inicis del segle II dC. Però els últims estudis, sobretot l'anàlisi estilística dels capitells i la seva comparació amb altres de paral·lels ben coneguts del món romà, permeten pensar que l'arc de Berà és en realitat una construcció del darrer quart del segle I aC., probablement d'època d'August. La hipòtesi més plausible el dataria cap al 16-8 aC, coincidint amb la remodelació de la Via Herculea (que a partir de llavors es coneixeria com a Via Augusta) i essent, per tant, més o menys contemporani de l'arc romà del pont de Martorell. Seguint aquesta mateixa teoria, l'arc de Berà no seria un arc de triomf, sinó territorial, és a dir que assenyalaria el límit NE del territori de la ciutat de Tàrraco. Cal tenir en compte que hi manca tot l'àtic o cos superior, on acostumava a estar  la inscripció commemorativa de la seva construcció. La inscripció dedicada a Luci Licini Sura, important personatge de l'època de l'emperador Trajà i home de gran prestigi a Roma, que fins i tot va arribar a ser cònsol, podria fer referència a una restauració d'aquest monument, que devia fer-se per una clàusula testamentària de Sura, i que probablement portà a terme el seu llibert Luci Licini Segon, personatge així mateix influent a la província i conegut per diverses inscripcions de Barcelona i Tarragona. Al llarg dels segles, el monument ha estat objecte de diverses restauracions. Cal destacar-ne les efectuades a finals del segle XVIII i el 1840, respectivament. El 1936 fou danyat per una bomba i restaurat per la Generalitat Republicana.

Tipus: Patrimoni Mundial

Disposició: 01/01/2000

Titularitat: publica

Estat de conservació: Excel.lent

Bibliografia:

DUPRÉ, X. "Els monuments romans de la Via Augusta". Guia Arqueològica Tarraconense. [Tarragona] 15 (1987) 

DUPRÉ, X. Descripció, anàlisi i estudi comparatiu de l'Arc de Berà (Roda de Berà, Tarragonès). Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 1993. (Col·lecció de tesis doctorals microfitxades; 1918). 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús. Monument.

Adreça: Carretera N-340. Km 1183

Telèfon: 977 657 009 Ajuntament

Fax: 977 809 071 Ajuntament

Lloc web: http://www.rodadebara.org/

Adreça electrònica: patronat.turisme@rodadebara.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.173234], [1.469051]