Can Guivernau

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Roda de Barà

Adreça: Plaça de Tots els Caiguts, 1

Descripció:
Can Guivernau és un gran casal de planta rectangular que presenta tres pisos amb parets molt gruixudes. Destaca d'entre les cases del voltant per la seva grandària.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII, XVIII.

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Can Guivernau és un casal, de grans dimensions, que presenta planta rectangular de tres pisos amb unes parets molt gruixudes. L'edifici original s'ens mostra, a la part superior de la façana posterior.  Les finestres són de mida reduïda i destaca el ràfec amb gran volada. La coberta, de quatre aigües, descansa sobre bigues de fusta i sostre de canyes. No podem saber com era la façana original ja que ha estat totalment ocultada per les intervencions que s'hi han realitzat al llarg del temps. Actualment, la façana no és del tot simètrica pel que fa a la distribució de les obertures. A nivell de carrer trobem dues portes d'entrada, remarcant la del costat dret que és més gran. S'observen quatre finestres: tres a un costat de la porta principal i l'altra a la banda dreta. Al primer pis les obertures presenten una disposició simètrica: tres balcons independents al centre i una finestra a banda i banda. Al segon pis, trobem tres finestres ovalades, les golfes. La façana queda rematada amb un acabat esglaonat. Als costats de la construcció s'observa una balustrada i al centre un frontó mixtilini damunt d'una cornisa que es recolza sobre permòdols.

Notes històriques:

A l'arxiu Històric de Tarragona, en un document notarial de 1793, apareix esmentat cal Guivernau com un immoble que constava de "casa, pati i forn" i s'indica que era conegut com "lo castell". La seva situació en el lloc més alt del poble, proper a l'església al costat d'una plaça és un model que es repeteix en altres castells dels pobles de Tarragona, com el castell de Torredembarra, del segle XV, castell de Creixell del segle XVI... És molt probable que es tracti del castell de Roda de Barà, per les seves dimensions i per la seva ubicació, continuador de l'antic castell medieval de Roda que estudis recents identifiquen amb l'anomenada torre de Cucurull, al voltant de la qual es conserven diverses restes de murs. Des de 1903 cal Guivernau acollia l'escola de nenes i per això es va modificar l'estructura de l'edifici. La façana principal va ser reformada entorn 1930 pel mestre d'obres local Marià Bonan. En aquest moment, segurament, es van afegir dues terrasses a la part superior i es van modificar o afegir alguna de les finestres que tenen forma ovalada. Els balcons probablement són del segle XIX per les seves característiques. Es sap que un dels laterals de la casa tenia quatre contraforts que l'any 1928 es van eliminar per facilitar el pas dels carros. A la casa havia un baluard al davant que incloïa un pati, actualment transformada en plaça. El carrer entre cal Virgili i cal Guivernau era d'ús privat i que es va obrir al públic al segle XX.

Tipus: BCIL

Disposició: Acord Ple Ajuntament

Data disposició: 19/08/2010

Publicació: DOGC

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Observacions:

Després d'una visita realitzada, l'11 d'agost de 2002, per part de membres del Centre d'Estudis Rodencs, al soterrani de cal Guivernau es van observar una sèrie d'obertures que podrien comunicar amb cal Virgili, així com una cisterna feta amb carreus.

 

Adreça: Plaça de Tots els Caiguts, 1

Telèfon: 977 657 009 Ajuntament

Fax: 977 809 071Ajuntament

Lloc web: http://www.rodadebara.org/

Adreça electrònica: patronat.turisme@rodadebara.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.185943], [1.454436]