Castell de Barà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Tarragonès

Municipi: Roda de Barà

Adreça: Plaça de l'Ermita

Descripció:
D'aquest castell original en són visibles únicament alguns elements reaprofitats per les importants reformes i construccions posteriors.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Datació: Medieval

Localització: En un penya-segat sobre el mar al sud i al costat de l'Ermita de Barà.

Descripció:

Del castell antic només són visibles alguns elements reaprofitats per les importants reformes i edificacions posteriors. La finca on es situa el jaciment, presenta la torre de defensa, un mas dels s. XVIII? i altres edificis bastits recentment. La resta de la propietat està enjardinada i envoltada d'una tanca que la protegeix. Aquesta va ser comprada els anys 60 del segle passat pel Banc d'Espanya per habilitar-hi una residència d'estiu pels seus empleats. Aquesta residència va ser anomenada "Hostal dels Reis d'Aragó", amb la indicació "Castillo de Barà". El mas reaprofita elements arquitectònics de l'antic mas fortificat, mentre que la torre va ser  reformada durant els anys 60 o 70 del segle passat. Aquesta torre ve ser desmuntada i tornada a muntar novament, però es sap si seguint el traçat de l'antiga. El lloc que ocupa l'actual torre i la seva planta semblen ser els mateixos que l'original, de manera que és possible que els fonaments i la base d'aquesta encara siguin els medievals.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

CATALÀ i ROCA, P.; BRASÓ i VAQUÉS, M. "Tarragonès". A: Els castells catalans. Barcelona: Rafael Dalmau editors, 1973. IV. p.57-60.  

DDAA. Tarragona. Tarragona, 1964. p.55.

IGLÉSIES, J. Els fogatges de 1553. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1979.

LIAÑO, E. "Sobre el castillo de Roda de Berà". Boletín Arqueológico. p.141-144.  

ROVIRA, S.; ANGUERA, P.; VENTURA, D. "Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp". A: Gran geografia comarcal de Catalunya. Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984. VII. p.147-148.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Plaça de l'Ermita

Telèfon: 977 657 009 Ajuntament

Fax: 977 809 071 Ajuntament

Lloc web: http://www.rodadebara.cat/

Adreça electrònica: patronat.turisme@rodadebara.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.166772], [1.472748]