Torre del Cucurull

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Roda de Barà

Adreça: Carretera de Roda a Bonastre. Muntanya dels Molins.

Descripció:
És l'única resta de l'antic castell de Roda, del qual en devia ser la torre mestra. Aquesta té planta circular i està bastida amb pedres no gaire grans.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre.

Estil: Obra popular

Datació: Segle X

Localització: Camí de Roda a Bonastre

Descripció:

La torre del Cucurull és una torre medieval amb un gran control visual del seu entorn. La torre presenta planta circular. Els tres metres de la part baixa, d'uns 3,5 m de diàmetre, són massissos i, a partir d'aquest nivell, el diàmetre interior de l'edifici és de 200 cm i el gruix de les seves parets és de 110 cm. La torre, només conserva una alçada de 3 m més (per damunt dels 3 m de la base massissa) i tota la part sud de la construcció està en molt mal estat de conservació. No s'observa cap resta de la porta, que segurament devia situar-se en un pis superior, pert tant, a més de 6 m del sòl exterior. La paret està realitzada amb pedres no gaire grans (uns 15 per 30 cm), sense treballar, arrenglerades en filades i unides amb morter de calç de poca qualitat. A tot el voltant de la torre sembla que hi havia una muralla de tancament, conservant-se millor al costat sud i, en part, al costat est. A més, es conserva un mur que surt de la torre vers el sud, per enllaçar amb la muralla meridional, i una altra paret que surt de l'est de la torre i enllaçava amb la muralla oriental. El recinte clos devia fer de sud a nord uns 18,5 m de llarg i devia tenir uns 13 m d'amplada. La paret que surt de la torre en direcció sud té uns 70 cm de gruix, amb un tipus de pedra i morter molt similars als de la torre, fet que fa suposar que serien coetanis.

Notes històriques:

Encara que la torre s'ha conservat en mal estat i que no es documentar, al faltar la porta d'accés (element important de cara a la seva datació), autors com J. Bolós (1995) afirmen que la seva construcció podria datar-se als voltants del segle X. El mateix autor opina que aquesta torre i les seves dependències annexes podrien ser l'antic Castell de Roda.

 

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

ALOGUIN i PALLACH, R. Guia de fortificacions de Tarragona. Tarragona: Edicions Tárraco, 1998. p.110.  
BERGES SORIANO, P.M. "Hallazgos arqueológicos submarinos ingresados en el Museo Arqueológico de Tarragona". Boletín Arqueológico. p.3-17.  
BOLÓS i MASCLANS, J.  "Roda de Berà. Torre del Cucurull (o Castell de Roda)". A: Catalunya Romànica, El Tarragonès, El Baix Camp, L'Alt Camp, El Priorat, La Conca de Barberà. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1995. XXI. p.106.  
CATALÀ i ROCA, P.; BRASÓ i VAQUÉS, M. "Tarragonès". A: Els castells catalans. Barcelona: Rafael Dalmau editors, 1973. IV. p.60.  
ROVIRA, S.; ANGUERA, P.; VENTURA, D. "Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp". A: Gran geografia comarcal de Catalunya. Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984. VII. p.147-148.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Carretera de Roda a Bonastre. Muntanya dels Molins.

Telèfon: 977 657 009 Ajuntament

Fax: 977 809 071 Ajuntament

Lloc web: http://www.rodadebara.org/

Adreça electrònica: patronat.turisme@rodadebara.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.188804], [1.446465]