Església de Sant Joan Baptista de Rodonyà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Alt Camp

Municipi: Rodonyà

Adreça: Plaça de l'Església, 2

Descripció:
L'església de Rodonyà, construïda en el segle XVIII, és un edifici de planta basilical de tres naus i quatre trams, d'estil neoclàssic.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església

Estil: Neoclàssic

Datació: Siglo XVIII

Localització: Al centre del nucli urbà de la vila, al costat de castell.

Descripció:

L'església es troba situada al centre de Rodonyà. És de planta basilical amb tres naus i quatre trams. Els suports són pilars i pilastres, i els arcs són de mig punt. La nau central i el creuer són coberts de volta de canó amb llunetes. A l'exterior la façana es troba dividida verticalment en tres cossos: el de l'esquerra correspon al campanar, de planta quadrada, acabat en torre octogonal; el central presenta, centrada, la porta rectangular d'accés, damunt la qual s'ordenen un petit nínxol, una obertura circular i una acabament en frontó triangular; el tercer cos és llis.

La coberta és de teula a dues vessants. Les parets són de paredat amb reforços de pedra, arrebossades i pintades. La instal·lació d'un dipòsit d'aigua al capdamunt de la torre ha ocasionat i ocasiona encara el deteriorament greu de l'estructura de l'edifici.

Notes històriques:

La primitiva església parroquial de Rodonyà fou la del castell, que apareix esmentada el 1492 i el 1513 i que va ser sufragània de la de Montferri fins a mitjan del segle XVI.

L'actual església de Sant Joan Baptista fou construïda en la segona meitat del segle XIX. Fins l'any 1957 va pertànyer a la diòcesi de Barcelona.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 02/02/2006

Publicació: DOGC, 23/05/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Els castells catalans. Barcelona: Dalmau, 1971.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona, Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Concertada

Ús i funció actual: Culte. Església parroquial

Observacions:

S'hi celebren misses els diumenges i festius a les 10:30 hores; els dimecres i divendres d'octubre a maig, a les 17:00 hores; i de juny a setembre a les 19:00 hores.

Adreça: Plaça de l'Església, 2

Telèfon: 977 638 009 / 667 047 717

Lloc web: http://www.rodonya.altanet.org

Adreça electrònica: aj.rodonya@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.279267], [1.399352]