Clot de l'hospital

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Roquetes

Adreça: Barranc de Lloret

Descripció:
A l'abric del Clot de l'hospital, en excel·lent estat de conservació, és van localitzar gran quantitat d'ascles de sílex retocades datades, de forma general, dins del paleolític. Actualment s'utilitza com a refugi pel bestiar.

Tipus monument: Jaciment arqueològic

Datació: Paleolític

Localització: Marge dret del barranc de Lloret.

Descripció:

El clot de l'hospital és un abric de 25 metres d'amplada, 6 metres de fondària i 10 metres de profunditat. Esteve Gálvez va realitzar als anys 40 uns sondejos, però desconeixem  els seus resultats. Aquests sondejos van ser continuats als anys 70 per Ignasi Castellans, metge titular de Montmeló que estiuejava a Mas de Barberans i qui amb un grup d'aficionats del poble va fer també una sèrie de sondejos. L'any 1983, Margarida Genera va iniciar un sondeig per estudiar l'estratigrafia de l'abric, realitzant una cala de 2 x 1 x 2,8 metres. L'estratigrafia resultant és la següent: I- Roca de Cairell. II- Cairell i llims. III-Cairell solt. IV-Nivell arqueològic de 10 cm de potència, de color marró-roig. Del material aparegut, tan sols se sap que hi havia una gran quantitat d'ascles de sílex retocades, però a la memòria de les actuacions no apareix cap descripció del material. Quant a la cronologia, només s'esmenta que és paleolític, sense aprofundir gaire més. Avui en dia,  l'abric és utilitzat com a refugi del bestiar.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ESTEVE GÀLVEZ, F. Recerques arqueològiques a la Ribera Baixa de l'Ebre (Montsià i Baix Ebre). Vol. I, Prehistòria. Amposta: Ajuntament d'Amposta i Museu del Montsià, 2000.
GENERA MONELLS, M. "Un jaciment quaternari del Baix Ebre: el Clot de l'Hospital.". A: PADRÓ, J. [et al.]. Homenatge a Miquel Tarradell. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1993. p.p. 121-129. Estudis.

Accés: Difícil

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic

Adreça: Barranc de Lloret

Telèfon: 977 501 511

Fax: 977 500 524

Lloc web: http://www.roquetes.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@roquetes.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.766387], [0.334937]